Hersketeknikker mot brukere og ansatte ved U3. Vi blir manipulert

– Her må noen sette foten ned, skriver Hans Omberg,  og mener  ukjente saksbehandlere i de lukkede rom har møter uten åpen og faglig kommunikasjon.

– Her må noen sette foten ned, skriver Hans Omberg, og mener ukjente saksbehandlere i de lukkede rom har møter uten åpen og faglig kommunikasjon. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Blant oss som har levd en stund kalles det «vekksnakk og hvite løgner», klager Hans Omberg, leder av klubben ved psykiatrisk dagsenter (U3) i Fredrikstad. Senteret er vedtatt nedlagt og brukere får ikke vite hva som skal skje.

DEL

Leserbrev

Brukerne av psykiatrisk dagsenter i Fredrikstad (U3) har fått beskjed om at senteret skal legges ned. Første beskjed om dette kom den 8. oktober 2018. Fristen fra administrasjonen i Friskliv og mestring ble da satt til 14. desember. Når budskapet om nedleggelse ble servert skulle man tro at planene nærmest var ferdige, men som vi kan konstatere i dag, er det ikke noe konkret - ingen skriftlig plan til dags dato!

Naturlig nok skaper dette stor uro og angst, og mange brukere har blitt sykere og har sluttet ettersom saken fremdeles ikke har noen løsning. De fleste brukere har et vedtak som gjennom senteret skal gi trygg rehabilitering. Etter hvert har fristen for nedleggelse blitt endret til april i 2019.

Det har blitt holdt høringsmøter, hvor brukerne har gitt innspill om sine ønsker for tilbudet. Til tross for at brukernes behov, meninger og rettigheter er meget godt klarlagt, forsetter man å holde samlinger uten at noen konkret framtidig løsning blir fremlagt. Miljøet på U3 har til alle tider vært fremoverlent og åpent for nye løsninger, men man må ha tydeligere planer å forholde seg til.

Et resultat av prosessen som nå pågår, kan være reinnleggelser og for stor belastning både for brukere, ansatte og pårørende.

En fremgangsmåte som dette er uhørt uansett hvilke innbyggere det gjelder. Jeg vil tro alle ser at det her rammer en svak gruppe meget sterkt. På en måte blir alt vi møysommelig har bygget, revet vekk over natten. Det er som å splitte en familie – sette alle på hver sin krakk ute i kulden.

U3-senteret ble etablert i 1997-98, som følge av «opptrappingsplanen i psykiatri» Åpenhet og helhet. I tidlig start valfartet andre kommuner til oss for å hente inspirasjon.

Dagsenterkonseptet har gjennom 20 år, med positiv og glødende innsats fra ansatte og brukere, drevet et meget vellykket tilbud til mennesker med psykiske vansker. Jeg har nedlagt mange års frivillig innsats for senteret, og det må fortsette å være et tilbud som felles sosial møteplass.

U3-klubben er en registrert interesseforening for brukerne og har arbeidet med å skaffe midler til kultur- og reiseaktiviteter og utstyr for brukerne gjennom 15 år.

Et resultat av prosessen som nå pågår, kan være reinnleggelser og for stor belastning både for brukere, ansatte og pårørende.

Det mest provoserende er at det ikke foreligger noen faglig grunn til nedleggelse. Hvorfor nedlegge et senter som har bevist å være et fantastisk sosialt og godt tilbud? Samfunnet kan ikke tillate at dette blir ødelagt, ved at ukjente saksbehandlere i de lukkede rom har møter uten åpen og faglig kommunikasjon.
Veiledninger for kommuner sier tydelig at dagsenter er den trygge grunnpilaren vi bygger alt det andre på. U3 er et dynamisk sted for kurs, vekst, tilhørighet og mening.

Det er et klart lovbrudd etter Pasient- og brukermedvirkningsloven. Denne behandlingen av en stor brukergruppe rammes også av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Plikten til å innhente og gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende følger også av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Det er tydelig at man her har laget sitt eget system, og det er under enhver kritikk.

Helse- og velferdsutvalget har også blitt holdt med godt snakk. (Møte 21. november 2018) Tross gjentatte direkte spørsmål fra leder Arne Øren og Frps Eva Kristin Andersen, kom ikke virksomhetsleder i Friskliv og mestring med annet enn «alle skal få et tilbud». Blant oss som har levd en stund kalles det «vekksnakk og hvite løgner».

En annen faktor er økonomi. Fredrikstad kommune har investert over en million på innredningen av Underhaugsgate 3, og det vil koste flere hundre tusen å tilbakestille lokalene, samt å flytte. I tillegg har U3-klubben skaffet utstyr som har store verdier. Dette er nok ikke det politiske miljøet informert om.

Her må noen sette ned foten!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags