Hvis vi som studenter forteller hvordan vi trives, blir det mulig å jobbe målrettet for bedre velferds- og helsetjenester. Derfor er det viktig at så mange som mulig svarer helt ærlig på Studentenes Helse og trivselsundersøkelse (SHoT). Undersøkelsen, som er Norges største om studenthelse, sendes i disse dager til 160.000 studenter i Norge. Omtrent 2400 av disse studerer i Fredrikstad.

For å kunne gi studenter tilbudene de faktisk har lyst på, og behov for, er vi helt avhengige av at studentene sier ifra om hvordan de har det. Studentsamskipnadene samarbeider om undersøkelsen som utføres av Folkehelseinstituttet hvert fjerde år. Funnene i undersøkelsen blir brukt i forskning, men også i det daglige arbeidet til utdanningsinstitusjonene, studentsamskipnadene og studentorganisasjonene, som bruker resultatene aktivt for å vite hvor det er viktigst å jobbe for at tilbudet skal bli best mulig.

Tall fra forrige SHoT-undersøkelse (2014) viser at en av fem studenter sliter med alvorlige psykiske symptomplager og at en av seks studenter er ensomme. Overgangen til studentlivet er for mange en av de store endringene i livet. Kanskje flytter man hjemmefra for første gang, til et nytt sted, hvor man har mye større ansvar for egen hverdag og utbytte av studiene enn man hadde på videregående. Undersøkelsen viser også at to av tre studenter har knyttet nære vennskap på studiestedet, og at en av fem både har god mestringsfølelse og gjennomføringsevne.

God studenthelse er viktig for flere enn bare de som studerer.  Studenter som trives og har det godt i studiehverdagen har mindre frafall og gjennomfører oftere på normert tid, og kommer raskere ut i lønnet arbeid. Ved å kunne jobbe målrettet er det lettere å fordele ressursene dit de faktisk trenges, og det blir lettere å argumentere for hvor man skal bruke tid og penger.  Vi som er engasjerte studenter er veldig opptatte av at så mange som mulig skal svare helt ærlig slik at de som kommer etter oss skal få en så god studenthelse som mulig.

Hvis du studerer, besvar undersøkelsen. Hvis du har en samboer, et barn, barnebarn, niese, nabo, venn, eller en bekjent på facebook som studerer; gi en vennlig oppfordring til å besvare undersøkelsen som kan besvares fra 6. februar til 20. mars.