Roboten som likner på oss mennesker er ikke lenger science fiction. Forskere ved SINTEF jobber med å utvikle en intelligent ‘chatbot’ som skal bidra til å gi et bedre tilbud til barn og unge med psykiske utfordringer. Vi i Kirkens SOS setter stor pris på at forskningsmiljøer og myndigheter setter inn ressurser på unge og psykisk helse, men ikke glem at det mange unge trenger mest av alt, er et menneske som bryr seg og som har tid til å lytte.

Våre fortrolige møter med unge mennesker

- At det finst ein plass der problema mine ikkje er for små og der eg kan føle meg høyrd, trudd og tatt på alvor. Og der nokon faktisk har tid til meg.

(Tilbakemelding fra en som har hatt en samtale med Kirkens SOS.)

I over 40 år har de frivillige i Kirkens SOS hatt fortrolige samtaler med mennesker i alle aldre, unge og gamle. Noen forteller om tap og om seire, om ensomhet, sykdom, skilsmisse, mobbing. Noen forteller om at de ønsker å avslutte livet. Psykiske lidelser og fysiske smerter flyter ofte i hverandre, som når en fortvilt 15-åring forteller oss at hun sitter og skader seg i samme øyeblikk som vi prater sammen, for å døyve smerten ved å leve.

Korrekt og rask informasjon

En artikkel som nylig ble publisert på gemini.no (NTNU og SINTEF sine nettsider) forteller at forsker Petter Bae Brandtzæg i SINTEF står bak ideen til robot-prosjektet: Social Health Bots. Målet er å bidra til å gi ungdom i alderen 16-26 år bedre informasjon om psykisk helse på internett. Utgangspunktet er erfaringer gjort via ung.no de siste årene. Dette er et nettsted som er laget spesielt for å gi ungdom svar på konkrete spørsmål om psykisk helse. Den nye ‘chatboten’ skal ta i bruk kunstig intelligens for å gi raskere og mer korrekte svar til de unge som tar kontakt enn det de finner på internett i dag.

Noen ganger trenger vi et menneske som har tid til oss

Raskt tilgjengelig og korrekt informasjon er viktig. Samtidig er vi opptatt av et helt annet aspekt i møtet med unge og sårbare mennesker som sliter med små og store utfordringer. Kirkens SOS er en døgnåpen tjeneste. Det er mennesker, våre engasjerte frivillige, som tar imot henvendelser på telefon og internett 24 timer i døgnet, hver eneste dag hele året. I en verden preget av raske endringer er det påfallende hva som ikke har endret seg gjennom de tiårene vi har eksistert.

Chatbot-en kan ikke erstatte mennesker

En ‘chatbot’ kan ikke bry seg om noen, derfor er våre frivillige uerstattelige. Vi trenger dem og ønsker oss enda flere for å kunne være til stede for alle som trenger et medmenneske å prate med når livet utfordrer. Vi vil gjerne høre fra deg dersom du kunne vurdere å bli frivillig!