Flere unge opplever press og symptomer på psykiske helseproblemer. God psykisk helse handler ikke om å være lykkelig hele tiden og best i alt, det handler om hvordan vi møter utfordringer i livet og støtten vi mottar fra de nærmeste.

Vi vet at problemer blir mindre bare ved å dele dem med noen andre. For svært mange unge er fotballen en viktig arena. Når så mange også deltar i denne idretten, er det naturlig at det finnes mange som også sliter.

Åpenhet og det at noen bryr seg er det aller viktigste, også på fotballbanen og i andre idretter.

Undersøkelser viser at mange voksne toppidrettsutøvere sliter med depresjoner og søvnproblemer. En undersøkelse foretatt av den internasjonale spillerorganisasjonen FIFpro i 2015 viste svært nedslående resultater. Svarene fra de 119 norske deltagerne i undersøkelsen, som alle har spilt i en av Norges to øverste divisjoner, viser at 43,3 prosent lider av angst og depresjoner, 23,8 prosent har søvnvansker.

Åpenhet og det at noen bryr seg er det aller viktigste, også på fotballbanen og i andre idretter. Da skaper vi miljøer der folk deler tanker og følelser og ber om hjelp når livet butter. For alle trenger støtte og noen trenger behandling. Idrettsutøvere er som andre. Psykisk helse bør være et tema på alle idrettsarenaer og fotballbaner.

Rådet for psykisk helse har et ønske om en åpenhetskultur som smitter, gir muligheter, håp og kunnskap - da øker sannsynligheten for alle former for seire. Glede, åpenhet og samhold, det gjelder alltid og uansett prestasjoner. Du trenger ikke drible tankene alene.