Det er færre prostituerte, færre bakmenn og volden overfor prostituerte har heller ikke økt. Dette viser at sexkjøploven har virket og virker. Det er da rart at kollegaer fra Frp, Høyre og Venstre vil fjerne sexkjøploven.

I festtaler og i reklame for eget fylke promoterer vi at Østfold er porten til og fra Europa. Også med dette som bakteppet er det viktig for dem som er tvunget inn i prostitusjon om det er menn eller kvinner at vi har et godt fungerende lovverk og sosiale tiltak.

Vold og overgrep er et stort problem blant prostituerte, men det er direkte feil ifølge evaluering av loven og si at volden mot de prostituerte har økt. Volden var der også før loven kom. Erfaringer fra Sverige viser at de prostituerte føler seg tryggere med en sexkjøpslov, fordi politiet jobber sammen med de prostituerte og ikke mot dem. Vi må derfor lære av svenskene.

Tanja Rahm er en tidligere prostituert i et såkalt «fint og trygt» bordell i Danmark, men ble likevel utsatt for vold og overgrep. Hun jobber nå for at Danmark skal innføre en slik lov. Det er naivt å tro at volden blir borte om loven oppheves.

Europaparlamentet anbefalte i 2014 alle sine medlemsland å innføre forbud mot sexkjøp. Bakgrunnen for resolusjonen er at de mener at man vil redusere etterspørselen ved å straffe kundene. De påpeker at prostitusjon krenker menneskeverdet og menneskerettighetene, enten de prostituerte er under tvang eller det er frivillig.

I stedet for å diskutere for eller mot sexkjøpsloven, må alle gode krefter forenes om tiltak mot vold og overgrep av prostituerte. Som politikere skal vi beskytte de svake, ikke de som gjør dette av egen fri vilje. Derfor gikk vi inn for forbud mot kjøp, ikke salg. Høyresiden må slutte å skyve sexkjøpsloven foran seg. Årsaken til at prostituerte utsettes for vold og overgrep er kompleks. KrF har hele veien poengtert at loven ikke kan stå alene. Den må følges opp med sosiale tiltak og håndheves av politiet.