Prosjekter NHO vil prioritere: Intercity og «ny» rv. 22 til Lillestrøm

– Jeg mener vi trenger samferdselsløsninger som binder Viken og Oslo sammen, skriver  Nina Solli.

– Jeg mener vi trenger samferdselsløsninger som binder Viken og Oslo sammen, skriver Nina Solli. Foto:

Av

Nina Solli er tydelig på at det for Fredrikstads del er to prosjekter som bør prioriteres i ny NTP: Intercity med full innsats for å redusere kostnadene, og opprustning av rv. 22 fra Borg havn til Lillestrøm.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Denne sommerferien tilbringer de fleste av oss i Norge, kjørende rundt på mer eller mindre gode veier eller på toget på vei til en feriedestinasjon vi har bestemt oss for å utforske. Jeg håper disse bil- og togturene minner oss på behovet for gode og effektive samferdselsløsninger.

Dette er grunnen til at vi i NHO Viken Oslo er svært opptatt av samferdsel generelt, og neste Nasjonale Transportplan spesielt. Effektive transportløsninger er blant de viktigste forutsetningene for å skape verdier for bedriftene. En velfungerende økonomi er avhengig av god mobilitet. Folk må på jobb, og varer må til markedet, på en så sikker, bærekraftig og effektiv måte som mulig. Og vi må få mest mulig samferdsel for pengene. Vi må kutte kostnader der det er mulig og gjøre tydelige prioriteringer.

Jeg mener vi trenger samferdselsløsninger som binder Viken og Oslo sammen. Vi må bygge infrastruktur som sikrer større bo- og arbeidsmarkedsregioner, slik at bedriftene kan hente kompetanse fra et større område, samtidig som folk får større frihet til å velge både jobb og sted å bo.

Prosjekter som kan utløse økt verdiskaping, enten i eksisterende eller nye bedrifter, bør prioriteres over prosjekter som ikke kan vise til det samme potensialet.

I disse koronatider er smarte investeringer i samferdselsprosjekter også en investering i å holde hjulene i gang. I tillegg vil en satsing på smart, grønn infrastruktur skape lønnsomme jobber for fremtiden.

For det er ingen tvil om at vi må skape flere jobber i privat sektor. Derfor må vi se på hvordan investeringene i samferdsel og infrastruktur kan innrettes slik at de bidrar til at bedriftene kan skape flere jobber. Det betyr at vi må prioritere samferdselsprosjekter ut ifra hvilket potensial de har for økt verdiskaping. Prosjekter som kan utløse økt verdiskaping, enten i eksisterende eller nye bedrifter, bør prioriteres over prosjekter som ikke kan vise til det samme potensialet.

Vi bør legge fire overordnede prinsipper til grunn for hvilke prosjekter vi prioriterer i Viken og Oslo i neste NTP. Det første er prosjekter som leder trafikk rundt Oslo. Dette for å avlaste veinettet i hovedstadsområdet og redusere gjennomgangstrafikken. For det andre er det viktig å sørge for at trafikk som må gjennom Oslo eller som skal til Oslo kommer raskt frem. Så må vi satse på jernbaneutbygging og kollektivtrafikk. For det fjerde må gode øst-vest forbindelser prioriteres.

Hva betyr så dette for Fredrikstad? Det første jeg vil trekke frem er Intercity-utbyggingen. Det vil binde Østlandet sammen til ett stort arbeidsmarked på drøye to millioner mennesker. Prosjektet vil forbedre frekvensen og reisetiden for togreiser mellom byene i Østfold og til Oslo. Det vil gjøre det attraktivt for flere å reise med tog, og således være et bidrag til å løse klimautfordringene. Men vi må erkjenne at kostnadene i prosjektet har vokst seg for høye, så vi må snu hver sten for å redusere dem.

Så er jeg opptatt av prosjektet som kalles Ring 4. En effektiv reisevei rundt Oslo vil være svært tidsbesparende for trafikk som ikke skal til Oslo, men som i dag kjører gjennom Oslo fordi det er tidsbesparende. I Østfold er en tverrforbindelse gjennom Østfold fra E6 i sør til E6 i nord en viktig del av Ring 4. En utbedring av denne strekningen vil redusere transportkostnader og tidskostnader betraktelig for godstransport, og sørge for bedre forutsigbarhet.

Jeg er spent på hva som kommer i neste NTP. Jeg håper samferdselspolitikerne våre, i kommune, fylke, storting og regjering, sammen jobber for effektive transportløsninger slik at vi tar noen skritt videre i å skape et felles bo- og arbeidsmarked.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.