For første gang skal Pride feires i Fredrikstad. Jeg gleder meg! En undersøkelse utført av Bufdir fra juni viser blant annet at menn er mindre tolerante enn kvinner, og at det er tildels store regionale forskjeller i befolkningens holdninger til lesbiske, homofile, bifile, trans, interkjønn og queer-personer (lhbtiq-personer).

Holdningene har blitt noe bedre over tid, men det må bli enda bedre. Jeg blir glad hver gang jeg ser to menn eller kvinner holder hendene i gatene i Fredrikstad, men vi har fortsatt en jobb å gjøre. Undersøkelsen viser at ti prosent av befolkningen grøsser seg ved tanken på homofile menn. Én av seks menn ville ha flyttet seg for å skape større avstand til en homofil mann, hvis de kom tett på. Videre viser undersøkelsen at 20 prosent av menn er negative til at homofile menn holder hender i offentligheten.

I 2017 mottok politiet 549 anmeldelser om hatkriminalitet, en økning på 17 prosent fra året før. I 83 av disse sakene var hatmotivet knyttet til seksuell legning. Det er gledelig at unge har mer positive holdninger til lhbtiq-personer, der har vi voksne mye å lære. Vi må kvitte oss med utdaterte holdninger.

Holdningene har blitt noe bedre over tid, men det må bli enda bedre.

Det er trist å se at unge må skjule hvem de er i byen vår, det trist å høre at mange først opplever friheten til å leve ut sin seksuelle legning først når de flytter fra Fredrikstad. Det er med sorg jeg hører om muslimske homofile og lesbiske som ikke tør å vise hvem de er fordi de kan bli utsatt for represalier og trussel. Ingen skal oppleve å bli møtt med fordommer på grunn av hvem man er.

Vi alle har et ansvar for å bekjempe negative holdninger. Med dette utfordrer jeg alle 53 politikere i bystyret, samt alle muslimske og kristne religiøse ledere. Som politiske og religiøse ledere har vi stor påvirkningskraft. La oss bruke den for å skape mer toleranse i byen vår: Delta i den aller første Prideparaden i Fredrikstad 25. august 2018 for å vise vår solidaritet og for å vise at vi ikke tillater diskriminering og forskjellsbehandling på grunn av seksuell legning. La oss feire mangfoldet sammen.

Happy PRIDE.

Les også

Tusen takk, Vera Danielsen, for møteplassen Fredrikstad på Skeiva