Frode Rekve spør om hvorfor Fredriksstad Blad publiserte Øyvind Andersens innlegg der han forteller at vanlige turgåere blir bortvist fra Gansrød av det han mener er en organisert gruppe av homofile menn som har okkupert stedet.

Det Andersen tar opp i sitt innlegg, er et forhold som Fredriksstad Blad har mottatt flere tips om, og som sånn sett er en «dårlig bevart hemmelighet» i Fredrikstad. Når Andersen i innlegget skriver at dette blir «åpent annonsert», var det lett å bekrefte på nettsiden «Homofile cruising- og sjekkested» der Gansrød blir anbefalt på linje med en rekke andre steder.

Øyvind Andersen forteller om det han betegner som militante «gruppeførere» som jager bort andre besøkende. Det vitner om tilspissede situasjoner og ubehagelige opplevelser, selvopplevd av Andersen eller ikke. Dette forteller han i anonymisert form, og ikke som en beskyldning mot homofile generelt.

Det lokale ordskiftet må ha rom for at dette tas opp i et debattinnlegg.

Debatten i kommentarfeltet under innlegget bekrefter at det er flere som har lignende opplevelser.

Lederen i Skeiv Ungdom Østfold bekrefter at han kjenner til det brevskriveren hevder foregår i Gansrødbukta, og ordensavdelingen i politiet bekrefter at de har fått flere henvendelser om den type aktivitet som omtales i leserbrevet. Antallet henvendelser har tatt seg opp i sommer, og politiet har også fått bildedokumentasjon.

Rekve spør om noe burde vært uttrykt annerledes i leserbrevet. Jeg synes nok at Andersen med fordel kunne hatt en mer fintfølende språkføring, men det skal ikke diskvalifisere ham fra å få si noe om det han hevder å ha opplevd.