Jeg har med interesse lest leserinnlegg og debatt om homofile som har «inntatt Gansrød og jager andre». Det viktigste ubesvarte spørsmålet er hvorfor redaktøren i FB trykket innlegget? Den begrunnelsen skulle jeg gjerne se.

Det er ikke, slik mange tror, brevskriver som er ansvarlig. Dette er ikke et vanlig facebook-innlegg som står for den som skriver sin regning. Siden innlegget kommer på trykk i Fredriksstad Blad ligger ansvaret i dette tilfellet hos FBs ansvarlige redaktør.

Derfor noen spørsmål nettopp til redaktøren:

Hvorfor kom dette innlegget på trykk? Går det an å få et vel begrunnet svar på dette? Hvilke tanker gjorde ansvarlig redaktør seg ved gjennomlesningen av innlegget? Var det noe som manglet? Noe som kanskje burde vært uttrykt annerledes? Noe med fakta, kilder og varsomhet?

Synes redaktøren innlegget var i tråd med god presseskikk?

Poenget mitt er altså at hva Øyvind Andersen mener er ganske uinteressant i denne sammenheng. Den i FB som hadde det delegerte ansvar for å sette innlegget på trykk i en profesjonell redaktørstyrt nyhetsavis som bekjenner seg til Vær Varsom- plakaten bør svare.