Takk for raskt svar på mine spørsmål i «Brev til bladet». Ansvarlig redaktør René Svendsen skriver at vurdering av om trykking av Øystein Andersens innlegg «Homofile har inntatt Gansrød, jager bort andre» 20.juli skulle trykkes eller ei, er gjort av redaksjonen både utfra tipsbunken, på nettsteder, i homofile organisasjoner og hos politiet (som altså ikke har mottatt en eneste anmeldelse ifølge FB).

For meg som leser virker det som om all denne faktasjekken er gjort etter at innlegget kom på trykk – ikke før. Men nok om det.

Setningen fra Øystein Andersen som fikk meg til å stille noen spørsmål om publisering, er først og fremst: «Hvis dette ikke blir tatt hånd om av ansvarlige folk snarest, blir grep tatt av andre». Han varsler helt klart at de homofile skal tas av andre, hvis ikke politiet griper inn.

Det er dette budskapet om ren selvtekt René Svendsen er ansvarlig for å ha trykket i Fredriksstad Blad. Det er etter mitt syn fortsatt svært betenkelig, og i beste fall en tvilsom presseskikk.