Fredriksstad Blad skrev 8. juni om transportselskaper i Østfold som «Slåss mot statens monopol». I artikkelen kritiseres Posten Norge for å satse innen logistikk og transportbransjen.

Post og logistikk er beslektede virksomheter. Ved å samkjøre post, pakker og gods oppnår vi stordriftsfordeler som kommer kundene til gode. Logistikkmarkedet er preget av tøff konkurranse og de siste årene har det vært svak eller negativ vekst. Det har ført til at både Posten Norge og andre selskaper i bransjen har slitt med lønnsomheten. Men det rettferdiggjør ikke at internasjonale transportgiganter som Schenker og lokale transportører, blant annet i Østfold, fremsetter uriktige påstander og beskylder Posten Norge for kryssubsidiering. Det gjør vi ikke!

Posten Norge er pålagt å føre eget produktregnskap som skiller de leveringspliktige posttjenestene fra andre tjenester. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er satt til å føre tilsyn med Posten og bekrefter i et brev 25. mai til Schenker og andre transportselskaper at: Postens enerett ikke har vært kilde til ulovlig kryssubsidiering og prisene for de leveringspliktige tjenestene har vært kostnadsbaserte. Kritikken mot Posten Norge er grunnløs og uriktig.