Vi har over tid tatt opp statens engasjement i transportnæringen. Nå står en gruppe på 45 transportselskaper bak et opprop mot statlig ødeleggelse av næringen. Staten tillater gjennom Posten Norge at Bring kan tape penger over flere år uten at det får konsekvenser.

Tall fra Posten Norge viser at de senere årene har Logistikkdivisjonen (Bring) tapt nesten én milliard kroner. Samtidig går Postdelen med overskudd. Unødvendige statlige tilskudd og overskudd i post gjør at de kan dumpe prisene i transport/logistikk og utkonkurrere lokale transportører.

Transportgruppen stiller spørsmål ved underskuddet i Bring og finansieringen av de mange oppkjøpene av lokale transportører. Vi mener det er uakseptabelt at et statlig selskap over flere år kan gå med underskudd for å utkonkurrere private selskaper.

Enten betales dette av skattebetalerne eller så er det økte portopriser som dekker underskuddene? Fra 2016 til 2017 økte portoprisene med 18 prosent. Fortsetter denne utviklingen vil staten ødelegge logistikk- og transportmarkedet i Norge.