Et utfordrende 2016 skaper muligheter for politiet i 2017

Tøft år er omme: – Hele distriktet har bidratt til fellesskapet og gjennomført en økonomisk snuoperasjon, skriver politimesteren.

Tøft år er omme: – Hele distriktet har bidratt til fellesskapet og gjennomført en økonomisk snuoperasjon, skriver politimesteren.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Det nye Øst politidistrikt startet 2016 med å ta ned bemanningen på grunn av overforbruk året før. Utsiktene for 2017 er langt bedre, skriver politimester Jon Steven Hasseldal.

DEL

Leserbrev 

I mediene har det den siste tiden vært skrevet mye om politiet i vårt distrikt. Særlig har en intern arbeidsrapport om fordeling av personellressursene fått mye oppmerksomhet. Ved flere anledninger har både ansatte i politiet og ordførere kommet på banen. Bekymring for om politiet klarer å levere det samfunnet krever av oss ser ut til å være fellesnevneren.

Jeg vil i den anledning få komme med noen oppklaringer. Det er viktig å huske at det siste året handler om to forskjellige prosesser i politiet. Den ene prosessen er utrullingen av nærpolitireformen som startet i fjor og som fortsetter frem mot 2020. Den andre prosessen er den økonomiske utfordringen Øst politidistrikt har hatt i 2016.

Jon Steven Hasseldal.

Jon Steven Hasseldal.

Hovedintensjonen bak nærpolitireformen er å sørge for at Norge har et politi som i større grad møter fremtidens utfordringer. For å få til det må vi jobbe smartere. Vi skal innføre nye arbeidsprosesser, bedre læring og deling av beste praksis, økt bruk av teknologi, mer spesialisert kompetanse og robuste fagmiljøer. Politiarbeid på stedet, etterforskningsløftet og digitale aktorater er viktige tiltak for å utvikle politiet.

Utvikling av norsk politi koster, men er helt avgjørende for at vi skal lykkes med å sørge for at politiet er rustet for fremtiden. Som politimester ser jeg at det er områder hvor vi i politidistriktet ikke greier å oppfylle forventningene og kravene som er satt til oss i dag.

Jeg ser ikke bort fra at vi i løpet av 2017 får mulighet til å øke bemanningen.

Øst politidistrikt har i 2016 vært gjennom et meget krevende år økonomisk. Vi startet med et betydelig merforbruk på 14 millioner kroner som politidistriktet dro med seg fra 2015 da det ennå var tre politidistrikter. I tillegg fikk vi i likhet med de andre politidistriktene strammere økonomiske rammer.

Dette medførte at vi måtte ta ned bemanningen, samtidig som vi gjennomførte første del av reformen med det merarbeidet det medførte for de ansatte. Jeg er derfor ekstra stolt over innsatsen medarbeiderne la ned for innbyggerne og politidistriktet i fjor. Jeg vet at det har kostet å ikke få erstattet når noen har tatt permisjon eller har vært opptatt med endringsprosessen, samtidig som bemanningen helt nødvendig ble tatt ned av økonomiske årsaker.

Reduksjon i bemanningen over hele distriktet og andre tiltak har ført til at vi går inn i et nytt år med et lite pluss. Det står det stor respekt av. Hele distriktet har bidratt til fellesskapet og gjennomført en økonomisk snuoperasjon.

I 2017 ser dermed økonomien bedre ut. Øst politidistrikt er i disse dager i dialog med Politidirektoratet, og det kan se ut som vi får et bedre budsjett for 2017. Regjeringen har bevilget 295 friske millioner til politiet for å styrke driften. Det er ikke tilstrekkelig, men det er likevel et viktig bidrag for å bedre driftsbudsjettene ute i distriktene. Jeg ser ikke bort fra at vi i løpet av 2017 får mulighet til å øke bemanningen.

Nylig ble tallene for innbyggerundersøkelsen gjort kjent. Øst politidistrikt er oppe på tredjeplass i landet når det gjelder publikums tillit til politiet. 83 prosent av innbyggerne i Øst politidistrikt har tillit til politiet. Det er en økning fra 80 prosent ved forrige måling.

Jeg tolker det som at politiet fortsatt har tillit i befolkningen i Øst politidistrikt. Så er det opp til politiet å vise at vi fortjener denne tilliten også i årene som kommer. Jeg er overbevist om at vi i politiet skal klare det med dyktige medarbeidere som har publikum i fokus og med de riktige verktøyene som nærpolitireformen vil gi oss.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags