Venstre vil ha lobbyregister i Viken

Viken vil være første fylkeskommune som registrerer lobbyvirksomhet hvis Venstres forslag blir gjennomført.

Viken vil være første fylkeskommune som registrerer lobbyvirksomhet hvis Venstres forslag blir gjennomført. Foto:

Av

Venstre har foreslått at den nye Viken fylkeskommune bør ha lobbyregister fra opprettelsen 01.01.2020: – Åpenhet om lobbyvirksomhet styrker demokratiet.

DEL

Leserbrev

Trondheim var den første kommunen som innførte et lobbyregister. Vi vil at Viken skal være det første fylket. Åpenhet og innsyn i den politiske prosessen er avgjørende for tilliten til folkevalgte organer. Selv om vi innfører et lobbyregister skal du som velger og innbygger kunne snakke med oss folkevalgte når som helst uten å registreres. Det er bevisst påvirkning til egen fordel som skal registreres. Det betyr også at man ikke kan være både lobbyist og folkevalgt. Velgerne må vite om vi som folkevalgte representanter avgir stemme for velgerne, eller for sterke næringsinteresser.

Et lobbyregister vil gi transparens. Det er svært viktig at prosessen bak politiske vedtak kan ettergås. Offentligheten må ha mulighet til å vite hvilke interesser som har vært påvirkere. For påvirkere og politikere er dette en fordel. Det skaper mindre mistanke om gråsoner og korrupsjon.

Når det utformes reglement for et lobbyregisteret trengs det gode avgrensinger mellom påvirkning og vanlige samtaler med innbyggere og velgere.

I den amerikanske kongressen er det strenge regler for lobbyister, fordi så mange og sterke lobbygrupper jobber knallhardt mot politikere. Også i kommuner og fylkeskommuner fatter vi som er i folkevalgte organer beslutninger som har store konsekvenser, også av økonomisk art. Gjennomsiktighet i den politiske prosessen skaper tillit, og i et demokrati er tillit en bærebjelke.

Et lobbyregister skal ikke gjøre det vanskeligere for innbyggere og velgere å ta kontakt med politikere. Som politikere mottar vi daglig henvendelser fra borgere. Vi har en svært viktig ombudsrolle. Folk skal kunne snakke med oss i skiløypa, på kafé, ringe oss, stoppe oss på gata. Som politikere skal vi være tilgjengelige. Det er helt grunnleggende at vi er tilgjengelige og tar oss tid til å lytte til og snakke med innbyggere som vil dele både utfordringer og forslag til løsninger med oss. Når det utformes reglement for et lobbyregisteret trengs det gode avgrensinger mellom påvirkning og vanlige samtaler med innbyggere og velgere. Her har Trondheim kommune erfaringer vi bør lære av.

Forskjellen på å snakke med en politiker og å drive lobbyvirksomhet er når noen «tar en rolle for noen med den hensikt å påvirke politiske prosesser». Vi som er folkevalgte i kommuner og fylkeskommune er stadig utsatt for lobbyvirksomhet. Vi avgjør saker med store næringsinteresser involvert.

Mange utbyggere ringer eller sender e-post til oss som representanter i forbindelse med saker vi har til behandling, for eksempel i fylkesutvalget eller bystyret. Det skulle bare mangle, og det er flott. Vi mener også at det er fordel at kontakt som skal påvirke våre beslutninger er kjent for offentligheten. Det er bra både for oss som politiker og for dem som vil påvirke oss.

Påvirkning av politikere har skjedd så lenge det har vært politikk og demokrati, to ord som stammer fra gresk. Allerede da grekerne oppfant vårt politiske system ble det gjennomført tiltak som skulle sikre politikernes og domstolenes uavhengighet. Både politikere og domstoler forvalter store samfunnsinteresser, og uavhengighet og upartiskhet er essensielt. Selve betegnelsen «lobbyisme» stammer fra England: De som ønsket å påvirke politikere møtte dem i Underhusets lobby.

Det er legitimt at nærings- og organisasjonsinteresser forsøker å påvirke politikere. For oss politikere gir det økt kunnskap. Dette gjør oss i stand til å fatte bedre beslutninger. Men velgerne må ha tillit til at vår stemmegivning skjer på vegne av dem, og ikke på vegne av andre interesser.

Fellesnemnda for Viken fylkeskommune skal om ikke lenge få fremlagt en sak om hvordan vi skal sikre åpenhet i forvaltning og politikk i den nye fylkeskommunen, og et lobbyregister skal utredes som et mulig alternativ. Venstre ser frem til vi får denne saken, og kan drøfte i fellesnemnda for Viken hvordan vi skal sikre best mulig åpenhet og tillit til politikk og forvaltning i nye Viken fylkeskommune.

Solveig Schytz og Trond Svandal

Venstres førstekandidater i hhv Viken og Fredrikstad

Ås og Trara

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags