Høyre og Fremskrittspartiet har i regjering sørget for Østfoldtallene peker i riktig retning. Flere kommer seg i arbeide og næringslivet blomstrer som aldri før.

Våre partier er opptatt av å gjøre hverdagen din enklere på mange områder. Mange av dere er for eksempel helt avhengige av bil for å kunne få hverdagen til å gå opp, enten det er å levere i barnehage, komme seg til og fra jobb eller å kjøre barn til og fra trening. 

Det er ikke alltid mulig å belage seg på kollektivtransporten i et fylke som Østfold. Dette har Høyre/Frp-regjeringen tatt konsekvensen av ved å sørge for tryggere, bedre og flere veier over hele landet. 

Bred satsing på samferdsel

Mens den rødgrønne regjeringen etterlot et enormt vedlikeholdsetterslep på vei og jernbane, har vi sørget for å øke samferdselsbudsjettene med 50 prosent. I den nye nasjonale transportplanen som regjeringen nå har lagt frem skal vi bruke over 1000 milliarder målrettede kroner på samferdsel. 

Dette kommer selvfølgelig også Østfold til gode. I transportplanen sikres blant annet utbyggingen av E18 i Indre Østfold og omlegging av Rv 19 gjennom Moss.

Regjeringen er selvfølgelig ikke bare opptatt av vei, men også av jernbane. Mange pendlere i Østfold er avhengige av et fleksibelt og forutsigbart togtilbud. Det er derfor vi i transportplanen planlegger flere nye prosjekter på Østfoldbanen, blant annet dobbeltspor på strekningen Haug-Seut.

Vi prioriterer også å få til en skikkelig InterCity-utbygging på Østlandet, med dobbeltspor mellom Sarpsborg og Halden. Slik ønsker vi å gi østfoldingene en enklere pendlerhverdag.

Kommuneøkonomien blomstrer

Det er imidlertid ikke bare samferdselsbudsjettene som styrkes med Høyre og Fremskrittspartiet i regjering. Kommunene får også et kraftig økonomisk løft med oss i regjering.

Dette har gjort at mange kommuner i Østfold gikk med store overskudd i fjor. Dette gir kommunen handlingsrom til å styrke eldreomsorgen, ansette flere lærer og forbedre helsetilbudet for barn og unge. Bare i 2017 får Østfolds kommuner over 400 millioner kroner i frie inntekter til å bruke på sine innbyggere.   

Bedre helsetilbud

For Høyre og Fremskrittspartiet i regjering har det vært viktig å sikre bedre og raskere behandling i helsevesenet. Her er vi på god vei. De nyeste tallene viser at ventetidene går ned, og helsekøene er redusert med 80.000 pasienter. Dette er vi svært stolte av, fordi det betyr at flere mennesker får den hjelpen de trenger raskere. Det handler rett og slett om å ta folks trygghet på alvor.

Nedgang er snudd til oppgang i Østfold, og fylkets historiske rolle når det gjelder utvikling av norsk industri er tilbake. 

Men vi er ikke på noen måte ferdige med jobben. Nå må vi og hele Østfold brette opp ermene for å sørge for enda flere får seg nødvendig utdanning og jobb.

Vi lover å fortsette med å gi både folk og næringsliv det de trenger for å klare dette. Men for å komme dit er vi i Høyre og Fremskrittspartiet avhengige at du lar oss få fortsette arbeidet!