Tillitskrise fra Trump til Fredrikstad

Johannes Thue stiller mener el-biler har negativ effekt på miljøet fordi de bruker strøm som brude ha gått til å utfase kullkraftverk.

Johannes Thue stiller mener el-biler har negativ effekt på miljøet fordi de bruker strøm som brude ha gått til å utfase kullkraftverk. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Når politiske kampanjer utvikler seg slik at målet blir erklært udiskutabelt, knebles debatten og skeptikeren gis ikke lenger ytringsrom, skriver Johannes Thue.

DEL

Leserbrev

Det gikk som en sunami over verden. Trump vant et valg som han egentlig ikke vant, men et foreldet valgsystem førte ham likevel til Det Hvite Hus. Så skjer det paradoksale at folk som kaller seg demokrater begynner å protestere mot at de tapte et valg, marsjerer i gatene og gjør opprør.

Her hjemme legges det mer energi i analyser og forklaringer enn hva som er normalt etter et stortingsvalg. Man ser også nesten komiske utslag som å problematisere hvordan vi skal forklare barna at Trump vant valget. Noen hadde fortalt dem at det kunne bli krig og undergang og nå må vi redde dem fra dødsangsten.

Man sammenligner med Brexit og stiller spørsmål om Frankrike følger opp med le Pen og et nytt jordskjelv. Den forklaringen som går igjen er at dette er rop fra folkedypet, fra folk som føler seg glemt av den politiske eliten og bruker stemmeseddelen som en stille protest.

Det underlige er at løsningene søkes på tvers av tradisjonelle politiske skillelinjer. Det sies at avstanden fra dem som bestemmer og ned til dem som føler beslutningene på kroppen er blitt så stor at kommunikasjonslinjene ryker. Dette er ikke et amerikansk, engelsk eller fransk problem. Det gjelder sannsynligvis alle land og har også smittet nedover i folkestyret.

Politikere både nasjonalt og lokalt må ta inn over seg at dette er et alvorlig problem, gjerne fremstilt som politikerforakt. På sikt kan dette føre til at vanlige folk ikke lar seg rekruttere til politikken, og det er slett ikke sikkert at de blir spurt heller, for kun noen få prosent deltar i nominasjonsprosessen.

Det holder ikke å delta i den brede politiske debatt bare når det er valgkamp.

Det holder ikke å delta i den brede politiske debatt bare når det er valgkamp. Politikerne må bli flinkere til å holde seg oppdatert på hva folk flest er opptatt av og ikke stole blindt på at et velformulert valgprogram inneholder velgernes ønsker og behov.

Når velgerne i Amerika føler på at levekårene utvikler seg negativt og ser at politikerne kjører kampanjer for friere innvandring, fri abort, likekjønnede ekteskap etc., blir dette lett tatt som en forklaring. «Det er vi som må betale» og dermed øker også motstanden mot slike endringer, man til og med begynner å gjeninnføre dødsstraff.

Når politiske kampanjer utvikler seg slik at målet blir erklært udiskutabelt, knebles debatten og skeptikeren gis ikke lenger ytringsrom selv om skepsisen er godt forankret i folkedypet. Klimakampen og det grønne skifte ligger godt an til å bli en slik kampanje. Når politikerne begynner å konkurrere om hvem som er grønnest kan vi få en skjev utvikling.

Av og til får man inntrykk av at bruk av strøm i seg selv er bra for klimaet. El-bilen er kommet for å bli og for bymiljøet og den lokale luftkvalitet er utslagene udelt positive. Skeptikeren vil si at for det store internasjonale klimaproblem har el-bilen i dagens situasjon en negativ effekt fordi den strøm som går med til å lade batterier heller burde gått til utfasing av kullfyrte kraftverk. Dessuten tapes mer enn 20 prosent av energien ved å gå via batterier mens kommunikasjonsmidler som bruker strømmen direkte fra nettet gir en bedre utnyttelse og er dermed grønnere.

Derfor er det rart at debatten om en større innsats for godstransport med jernbane omtrent ikke er kommet i gang. Årsaken til dette kan være at en slik omprioritering vil måtte innebære en revurdering av hele jernbanepolitikken og den er politikerne så langt ikke villig til å ta.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags