I neste bystyremøte skal saken om konstituering av ny rådmann opp. Og den nykonstituerte rådmannen kan komme til å hete Nina. Burde vi ikke da se på denne lite kjønnsnøytrale tittelen?

Nina Tangnæs Grønvold er foreslått som ny konstituert rådmann. De Grønne vil at alle titler skal være kjønnsnøytrale og fremmer derfor et forslag til saken om at Fredrikstad kommune benytter en mer kjønnsnøytral tittel, enn den noe gammeldagse rådmannsbetegnelsen.

Både Språkrådet og Likestillings- og diskrimineringsombudet har påpekt kjønnsdiskriminerende språkbruk ved bruk av titler som rådmenn, jordmødre, fylkesmenn, helsesøstre og en rekke andre eksempler. Språk er makt, det fremmer verdier og følelser og bør derfor være mest mulig likestilt.

Fredrikstad kommune regner seg som en likestilt kommune, og det må vi også kunne reflektere i tittelen på vår øverste administrative leder.

I kommuneloven benyttes administrasjonssjef. Andre kommuner har andre varianter, blant annet kommunedirektør. I en sak i VG uttrykte kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland at det er gammeldags med bruk av rådmann. Det er ikke ulovlig, men en sterk oppfordring fra ministeren, om å bruke en annen tittel.

De Grønne ber om at det utredes en mer kjønnsnøytral tittel på rådmann, som brukes i utlysningstekst og i kommende kommunal bruk og dokumenter. Vår bruk av språket reflekterer våre verdier og syn på samfunnsspørsmål, – også på vårt forhold til likestilling. Fredrikstad kommune regner seg som en likestilt kommune, og det må vi også kunne reflektere i tittelen på vår øverste administrative leder.

Les også

FB mener: Skarpt stilskifte med Nina Tangnæs Grønvold som rådmann i Fredrikstad