Distriktspolitikk som virker

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Høyres stortingsrepresentanter fra Østfold og ordførerkandidat i Fredrikstad avviser den «smale distriktspolitikken», og mener Høyes politikk for sterkere kommuneøkonomi har virket.

DEL

LeserbrevVi skjønner at Arbeiderpartiet ikke liker det. Høyre og regjeringen fornyer Norge. Arbeiderpartiets svar er Norge i revers. Der Arbeiderpartiet har valgt minste motstands vei, har Høyre valgt å stå i noen tøffe endringer – fordi vi mener det er nødvendig for å ta vare på Norge som verdens beste velferdssamfunn. Det har innebåret å gjennomføre og stå i en kommunereform som gir bedre tjenester der folk bor og mer makt nærmere innbyggerne, og en politireform som gir kortere responstid, og mindre kontortid.

Dette har krevd lederskap. Et lederskap som velgerne belønner oss for. Vi ser at velgerne som flyter mellom Ap og Høyre velger modernisering fremfor reversering. Det har vært nødvendig med endring for verdens beste velferdssamfunn.

Flertallet av politidistriktene hadde en reduksjon av responstiden i de minste tettstedene. På samme tid går oppklaringsprosenten opp, det utdannes flere politifolk enn noensinne og politidistriktene har ansatt 1 400 flere politiårsverk siden 2013. Flere og flere melder om nettopp positive erfaringer i vårt område.

Når det er sagt kommer vi ikke unna at distriktsdebatten kommer til å leve inn i valget i Fredrikstad kommune. Den debatten ser vi frem til. Rett og slett fordi vi har bedre svar enn Senterpartiet. På sett og vis er det to typer distriktspolitikk. Den smale distriktspolitikken handler om hvor store bevilgninger den enkelte kommune får. Det handler om hvorvidt den lokale kulturskolen, helsestasjonen m.m. får økt støtten eller ikke. Og det handlerom regionale utviklingsmidler. Kort sagt er den smale distriktspolitikken meget viktig for en kommunal administrasjon, men den smale distriktspolitikken er ikke det som skaper levende lokalsamfunn og forhindrer fraflytting. Sterke velferdskommuner, krever en sterk kommuneøkonomi. På vår vakt har veksten i frie inntekter vært større. Kommunesektoren hadde i 2016 det sterkeste driftsresultatet på 10 år, og det har aldri vært registrert færre kommuner med dårlig økonomi. I 2018 styrket vi kommuneøkonomien med ytterligere 4,6 nye milliarder kroner.

Det gjelder også i Nedre Glomma regionen. Den store distriktspolitikken er områder vi ikke umiddelbart tenker på som distriktspolitikk. Arbeids-, nærings- og skattepolitikk, det at bedrifter kan etablere seg og vokse i regionen og skape arbeidsplasser. Det er den store distriktspolitikken. Kortreiste arbeidsplasser er gull verdt for så mangt! For arbeidsgivere, familier, arbeidstagere, barna og alle de som trenger oss. Og dette vil være en av de viktigste områdene vi som politikere i Fredrikstad kommune og på Stortinget hele tiden vil ha for øye. Det må arbeides lokalt og sentralt, og i samarbeid.

Samferdsel er et annet viktig område for distriktene. Vi vet det vi som arbeider for Seut område, RV 109, RV 108, RV 19, E6, E 18, forbedret Vestre linje, havneområder, ett busstilbud som binder det lokale og sentrale sammen, forsterket duft av asfalt m.m. God infrastruktur er en forutsetning for at bedriftene skal få fraktet varene sine, og for levende lokalsamfunn. Samferdselspolitikk er også distriktspolitikk. Fremkommelig, forutsigbarhet, regularitet. Den store distriktspolitikken er den som betyr mest for våre kommuner og det er den store distriktspolitikken Høyre i regjering satser på! Og som vi følger opp og påvirker lokalt.

Samferdselssatsingen fra Høyre og regjeringen er kanskje det viktigste tilskuddet kommunene har fått på flere tiår. Forfall er snudd til fornyelse. Vedlikeholdsetterslepet er betydelig redusert med Høyre i regjering. Nye Veier bygger motorvei raskere og billigere. Samferdselsbevilgningene er økt med 50 prosent, og det årlige bidraget til fylkesveier er 3-doblet sammenlignet med 2013. 74 prosent av riksveiene hadde tilfredsstillende standard ved utgangen av 2013. I 2015 hadde 80 prosent tilfredsstillende standard.

Det betyr 650 km mer vei med tilfredsstillende standard i løpet av 2014 og 2015, eller vei tilsvarende hele veien fra Stjørdal til Fredrikstad. Det satses stort på god infrastruktur med ladestrøm og landstrøm for å sikre en miljøvennlig transportsektor. Det er mye å glede seg over. Men det er ingen grunn til å hvile på laurbærene. Lokalt skal Høyre sikre arealer for bedriftsetableringer og kort sagt ha blikk for og service overfor arbeidsgivere som vil øke antall arbeidsplasser og/eller etablere nye slike. Det er godt for både folk og området vårt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags