Frp - uten troverdighet i bomdebatten!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Ikke lett å være partiene som er med i Solberg-regjeringen om dagen. Innbyggerne begynner virkelig å merke at den blåblå-regjeringen øker forskjellene. Verst ser det ut til å ramme partiet Frp, de merker på oppslutningen at velgerne flykter i fra partiet. Spesielt i folkerike områder. De har ikke troverdighet lenger, som partiet som er imot skatter og avgifter, som partiet som forsvarer bilen og som skal være garantisten for å redusere avgiftene til bil og drivstoff, og ikke minst, få fjernet avgiftene for bruk av vei. Frp har fått sterk konkurranse i fra protestpartier mot bompenger over det ganske land, som har større troverdighet i disse spørsmålene, som tidligere har vært blant Frps viktigste velgersaker.

Problemene til den sittende regjeringen er ikke bare at økningen i antall bommer og innkreving av slike avgifter har eksplodert. Regjeringen har gjort en rekke andre tiltak som har slått ut negativt på innbyggerne. I løpet av snart 6 år med Erna Solberg (H) som Statsminister og Siv Jensen (FrP) som Finansminister, har vi fått sukkeravgift og Flypassasjeravgift. Vi har også fått skatt på kostgodtgjørelse, skatt på tjenestereiser, skatt på pendleropphold, skatt på tariffestede sluttvederlag, skatt på kost og losji for arbeidstakere på jobbreise, avkortning av dagpenger, avkortning av uføretrygden, avkortning av etterlattepensjonen, avkortning på arbeidsavklaringspenger, avkortning på sluttvederlag, egenandel for fysioterapi for kroniske sykdommer, kraftig underregulerte løpende pensjoner og realinntektsnedgang for alderspensjonister, kutt i fri rettshjelp, skatt og arbeidsgiveravgift på tips, mer enn 30% økning i elavgiften, økt avgift på kollektivtransport, økt avgift på kinobilletter, fotballkamper etc., kutt i bostøtte, kutt i barnetillegget for uføre, kutt i støtten til glutenallergikere, kutt i stipendordningen for studenter, laveste lønnsvekst siden krigen, økt egenandel hos legen, økt makspris i barnehagen, fjerning av skolefrukten, kutt i bilordningen for bevegelseshemmede, og de har sentralisert politiet og lagt ned 126 lensmannskontor, for å nevne kun et utvalg av saker.

Likevel prøver Frp og Bjørnar Laabak seg på at de er partiet for folk flest. Vet ikke hvem folk flest er i Bjørnar sine øyne, men det er iallfall ikke den vanlige innbygger. For innbyggerne trenger et sikkerhetsnett som er der når de har vært uheldige å miste jobben, enten det er pga. at bedriften blir lagt ned, flytter virksomheten eller går konkurs, eller de har en helsetilstand som gjør at de ikke kan ta en jobb, verken deltid eller fulltid. Alle disse har fått det klart dårligere med Frp ved roret.

Nå i disse dager foregår det en desperat kamp internt i Frp, for innbyggerne har sett at Frp ikke holder det de lover. Bommene skulle forsvinne på 100 dager, nå har det gått over 2000 dager med Frp i regjering, og vi har aldri hatt flere bommer, staten har aldri innkrevd mer bompenger, og stadig nye prosjekter blir vedtatt i Stortinget, med stemmene til Frp. Nå snakker fremtredende representanter i Frp om at de er villige til å gå ut av regjering, hvis ikke de får gjennomslag i politikken rundt alle landets bomringer. Men Frp har jo stemt for alle slike prosjekter siden de kom i regjering, så det er jo den politikken partiet ønsker. De kan ikke løpe i fra sine egne vedtak, og skylde på andre, de er medskyldige.

Bjørnar Laabak driver og messer om at det ikke er regjeringen som vedtar bomringer, det er lokale vedtak som har bestemt dette. Tull og tøys, her har regjeringen, med samferdselsminister Jon Georg Dale i spissen, tvunget kommuner til å fatte slike vedtak, for hvis ikke vil det ikke komme penger til veiprosjekter i det hele tatt. Å gi lokale politikere skylden i en villet politikk fra regjeringen, er som å skyte mygg med kanon. Regjeringen tar ikke ansvar for det som egentlig er statens ansvar. De fleste veier som kommer til å bli en del av bomringen i nedre Glomma-regionen er riksveier. Riksveier er ikke kommunenes ansvar, de har problemer nok med å fikse sine egne kommunale veier, om de ikke også må finansiere statens egne stamveier. Men Bjørnar ønsker å stoppe prosjektene, istedenfor å jobbe for å få øket statens andel av regningen. Det gjør han fordi hans partikamerater i Frp på Stortinget ikke klarer å gjennomføre Frps politikk fra Stortingssalen. Da er det bedre for Bjørnar å jobbe for å stoppe prosjektene, slik at Frp i Fredrikstad i etterkant kan late som de har æren i behold! 

Det som er reelt er at næringslivet trenger bedre veier i Fredrikstad, det vil gjøre vårt område mer attraktiv for nyetableringer, det kan gjøre at vi beholder eksisterende bedrifter. I tillegg får du en befolkning som slipper å bruke mye tid hver dag i kø. Vi får redusert biltrafikken, får på plass et bedre kollektivtilbud. Dette er samfunnsøkonomisk riktige investeringer. I tillegg er det viktig for å redusere samfunnets miljøavtrykk. Men det skjønner ikke Frp.

Derfor mener vi i fagbevegelsen i Fredrikstad at vi ikke kan stoppe veiprosjektene som er planlagt for Fredrikstad og Sarpsborg, de er strengt nødvendige. Men vi vet at en slik bomring slår uheldig ut for de som tjener lite, for seniorer, uføre og barnefamilier. Derfor hadde det kanskje vært smartere å innføre veiprising, slik at de som er mye ute og kjører må betale mer enn de som kjører lite. Det er en ordning som slår mer rettferdig ut enn en bomring. Men en slik ordning nekter Frp å være med å diskutere. Håper velgerne merker seg at Frp snakker med to tunger, og skylder på alle andre, selv om de har stemt for alle bomring-prosjekter de siste 6 årene. Både i Fredrikstad og nasjonalt. Det håper jeg velgerne har merket seg når de går til valgurnene i september. Godt valg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags