Bompengestasjoner, plasseringer og differensierte priser.

Snart på plass: Dette grønne korset vil møte deg når du passerer de ulike bommene som kommer opp i Fredrikstad neste år.

Snart på plass: Dette grønne korset vil møte deg når du passerer de ulike bommene som kommer opp i Fredrikstad neste år. Foto:

Av
DEL

LeserbrevStyret for kommunedelsforeningen i Rolvsøy; Rolvsøys Venner mener at det er feilslått politikk å innføre bompengestasjoner på forskjellige steder innad i Fredrikstad by/ kommune.
Dette vil kunne føre til barrierer, sosiale forskjeller og splitte opp Fredrikstad som en by mer enn å samle byen til en by.

Rolvsøys Venner har påpekt dette før, men vi nevner dette igjen, med ønske om at lokalpolitikerne gjør en omvurdering.

Vi mener at skal bompengestasjoner innføres så bør disse bompengestasjonene plasseres ved Fredrikstad by/ kommune sine grenser.

Vi oppfordrer spesielt AP, som det største lokal politiske partiet, til å stå fast ved det de tidligere har sagt at AP ikke ønsker å lage en splittet kommune, derfor ønsket daværende AP ledelsen at man skulle plassere bompengestasjoner ved kommunegrensene.

Mye vann har rent i Glomma siden AP ved Venja Ringen uttalte dette i Fredriksstad Blad, og utvannet AP sine ord, men de bør så raskt som mulig finne tilbake til disse ord og føringer. Det AP hadde bestemt seg for var en bra beslutning når det først er påkrevd med bompengestasjoner.
I Fredriksstad Blad av 26.082015 forteller også nåværende ordfører i Fredrikstad at å flytte bomstasjoner lar seg gjøre. "-Ordfører Jon-Ivar Nygård avviser ikke flytting av bommene, men forstår ikke at saken trekkes inn i valgkampen.".

Rolvsøys Venner er helt imot finansiering av infrastruktur som ikke tar hensyn til betalernes inntekt og betalingsevne.
Det er rett og slett urimelig, mener vi, at en med 300 000 i årsinntekt skal måtte betale samme sum som en som tjener det dobbelte. Hele velferdssamfunnet vårt er bygget opp etter prinsippet om å bidra etter evne og få etter behov.

Vi oppforer lokalpolitikerne om å tilrettelegge for en rettferdig politikk for for alle innbyggerne- en bykommune for fattig og rik.

Alle må med, derfor må det også innføres differensierte bompengepriser ved de kommendebompengestasjonene samtidig bør og må disse stå ved kommunegrensene

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags