Frp har de siste tiårene jobbet for at politiet skal få flere stillinger for å kunne håndheve loven og etterforske lovbrudd. Det er  ikke til å stikke under stolen at altfor mange saker som blir henlagt på grunn av ressursmangel, noe som svekker folks rettssikkerhet.

Nå blir politiet sterkere enn noen gang tidligere. På justisfeltet har Frp, Høyre, Venstre og KrF dratt i samme retning, og sammen blitt enige om et budsjett med mer midler til politiet. Dette gjør vi for å sikre orden i samfunnet, og for rettferdigheten i samfunnet. Vi mener også at det er offeret, og ikke gjerningspersonen, som skal settes i sentrum.

Fremskrittspartiet har i regjering opprettet over 300 nye politistillinger årlig i fire år. Totalt vil regjeringen ha sørget for ca. 1300 flere politifolk enn i 2013. Kombinert med nesten 100 nye stillinger i påtalemyndigheten, har Fremskrittspartiet i denne regjeringsperioden sørget for en massiv politisatsning.

Også i 2018-budsjettet blir politiet tilført mer midler. I tillegg til betydelige økninger av politidistriktenes budsjetter, bevilger Stortinget over 120 millioner for å gjennomføre ekstraordinære ansettelser av politistudenter. Det blir altså flere politifolk for å bevare ro og orden, og bedre materiell for å kunne jobbe mer effektivt.

Frp er partiet for trygghet i samfunnet. Folk skal stole på at politiet stiller opp den dagen man har behov for det, og derfor har vi økt budsjettene og antall politistillinger betraktelig, og det skal vi også fortsette å gjøre de kommmende årene.