Fredrikstad kommune med ulovlig vedtak på Sorgenfri

Byggeprosjektet Helgesen tar opp skal ligge i det nærmeste skogområdet midt på bildet.  Sorgenfridammen ses i forgrunnen, Østsiden storsenter til høyre. Foto: Erik Hagen

Byggeprosjektet Helgesen tar opp skal ligge i det nærmeste skogområdet midt på bildet. Sorgenfridammen ses i forgrunnen, Østsiden storsenter til høyre. Foto: Erik Hagen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Nabo Lars Petter Helgesen mener det strider mot gjeldende bestemmelser når Arca Nova får tillatelse til å bygge fem etasjer på Sorgenfri. – Det skal trappes ned til tre etasjer mot naboer, skriver han.

DEL

Leserbrev 

Torsdag 1. mars ble det gjort et ulovlig vedtak i planutvalgets møte vedrørende et forslag til detaljregulering på Sorgenfri. 

På det aktuelle området er det i områdereguleringen regulert inn en bestemmelse om nedtrapping av ny blokkbebyggelse, etter krav fra beboere, fylkesmannen, fylkeskonservator og Østfold fylkeskommune, fra fem til tre etasjer på nærmeste nybygg mot eksisterende bebyggelse.

Denne nedtrappingen skulle bidra til et vern ovenfor den gamle arbeiderbebyggelsen på Sorgenfri, slik at ny bebyggelse ikke skulle bli for dominerende.

Det hører til historien at et tilhørende område på Sorgenfri allerede har fått dispensasjon for byggehøyder. Den gang var Rådmannen svært skeptisk til å tillate dette på grunn av at det kunne skape presedens. I denne saken er han nå altså udelt positiv. 

Alt vi beboere på Sorgenfri krever, er at det bygges etter vedtatt regulering!

Utbygger har til behandling et forslag til detaljregulering som viser fem etasjer på hele feltet. Dette forslaget går planutvalget enstemmig for å godkjenne og sende til sluttbehandling i bystyret 15. mars.

Dette vedtaket strider med plan- og bygningslovens §19-2. Der står det at Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Ved en total oppheving av et regulert hensyn må det sies at hensynene blir mer enn vesentlig tilsidesatt. En begrunnet søknad om dispensasjon foreligger heller ikke i henhold til plan- og bygningsloven. 

Det er etter hvert mange tvilsomme vedtak i Fredrikstad kommune som er raus med dispensasjoner til de store utbyggerne, mens privatpersoner sliter. Hensynet til eksisterende boliger kan strykes med et pennestrøk og man kan undres over hva man skal med reguleringsplaner i det hele tatt. 

Sorgenfri har tidligere ikke kommet så godt ut i levekårsundersøkelser. Er det muligens derfor planutvalg, ordfører, rådmann og folkevalgte føler de ikke trenger å ta hensyn til lovverket når det gjelder Sorgenfri? At det er greit at Sorgenfri blir omkranset med høye dominerende bygg på alle kanter samtidig som regulert vern fjernes ulovlig?   

Så blir det spennende å se om de folkevalgte i bystyret opprettholder et ulovlig vedtak og fortsetter å la store utbyggere gjøre som de vil med kommunens velsignelse. Byggesøknaden er jo sendt ut allerede før detaljregulering er ferdig. 

Alt vi beboere på Sorgenfri krever, er at det bygges etter vedtatt regulering!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags