Gå til sidens hovedinnhold

Meningsløs rasering av blomsterengene langs veikantene

Artikkelen er over 4 år gammel

– Det er trist å se utviklingen fra blomstereng til ensartet gress langs flere veier. Skjøtselsplanen fra begynnelsen av 90-tallet er helt glemt, skriver landskapsarkitekt Päivi Hilska.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De lengste hagene i Østfold, veikantene, burde være i full blomst rundt disse midtsommertider. Men hva har skjedd, spør jeg. Hvor er sommerfølelsen og blomsterprakten langs våre veier? Langs E6 og andre hovedveier er så å si alle villblomstene, som prestekrager, rødkløver, vikker meid effektivt ned under blomstring, eller like før. Artsrike veikanter oppsøkes av mange insekter. Men nå er også sommerfuglene, billene, biene og humlene borte. 

Det har skjedd en forbrytelse, rett og slett, tenker jeg. Veikantene er skamklippet og ligner nærmest på funky frisyrer. Bare se veigrøften ved riksvei 111 mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Grønn hanekam stikker opp på bunnen og tuster av timotei rundt lykte- og andre stolper. Med hanekam mener jeg ikke den pene urten med rosa blomster som liker fuktige grøfter, men tilfeldige rester av høyt gress i det tørre brune slåttegresset. Det er trist og stygt overalt etter slåttemaskinens likvidering. Veivedlikeholderne har fått boltre seg fritt med sine maskiner. Brunt slåttegress ligger igjen og gir gjødsling, slik at uønsket vegetasjon tar overhånd etter hvert.

Det er åpenbart at de som vedlikeholder veikantene i dag verken har kunnskap eller innsikt om riktig skjøtsel for å ivareta biologiske verdier og skjønnhet.

På slutten av 90- tallet ble vekstene langs samtlige av Østfolds europa-, riks- og fylkesveier registrert, vurdert og det ble utarbeidet skjøtselsplaner. Det var et omfattende arbeid i samarbeid mellom Statens vegvesen, Fylkesmannen og Østfold botaniske forening. Prosjektet vekket oppsikt ut over landets grenser. Vegvesenets mannskap ble skolert i hvordan man best kan fremelske artsmangfold langs veikanter for å ta vare på de vakre blomsterengene.

Nå er prosjektet tydeligvis avsluttet og fagrapporten «Veikanter i Østfold – verdier og skjøtsel», utgitt i 2001, har havnet i arkivet. Det er åpenbart at de som vedlikeholder veikantene i dag verken har kunnskap eller innsikt om riktig skjøtsel for å ivareta biologiske verdier og skjønnhet.

Problemet er for tidlig kantslått. Hovedoppskriften i rapporten er at veikantene slås en gang i året på ettersommeren. Tidspunktet er viktig slik at artene har rukket å produsere frø. Anbefalt tidspunkt i Østfold er etter 10. august. Slåttegresset må samles og kjøres bort for å redusere næringen i veikantene. Dette vil på sikt utmagre jorda og lette skjøtsel i fremtiden.

Det er trist å se utviklingen fra blomstereng til ensartet gress langs flere veier. Jeg lurer på hvor lang tid det ville ta å endre en slik veikant til artsrik blomstereng igjen med riktig skjøtsel. Tenk å ha sammenhengende blomsterenger langs gang- og sykkelveier. Hva med å satse spesielt på å øke mangfold av villblomster langs Oltidsveien for turistenes skyld – og langs andre veier for alles trivsel og opplevelse, og for eksempel for sommerfuglene skyld.          

Kommentarer til denne saken