Ordføreren: – Ikke vesentlig terrenginngrep

Almgren har selv tatt dette bildet av graving og sprenging der naboen på Lundestadtoppen skal bygge garasje. Kommunen ser ikke noe galt i det som er gjort.

Almgren har selv tatt dette bildet av graving og sprenging der naboen på Lundestadtoppen skal bygge garasje. Kommunen ser ikke noe galt i det som er gjort. Foto:

Av

Helge Andreas Almgren får svar fra ordføreren etter at han klaget på utgraving på nabotomten: – Det er etter loven ikke snakk om vesentlig terrenginngrep og derfor ikke søknadspliktig.

DEL

Leserbrev

Helge A. Almgren viser i et åpnet brev til ordfører og planutvalg til et fotografi av gravearbeid på nabotomten og spør om arbeidet er søknadspliktig. Undertegnede har forespurt kommunens administrasjon om saken og jeg har fått følgende tilbakemelding:

«Bygningsmyndigheten i Fredrikstad kommune har befart eiendommen på Almgrens fotografi ved tre anledninger, samt hatt dialog med ansvarlig for grunnarbeidene. Vi vurderer, basert på opplysninger fra tiltakshaver og utførende, at dette ikke er snakk om vesentlige terrenginngrep etter plan- og bygningsloven, og at det det derfor så langt er unntatt søknadsplikt. Vi mener at tomten er tilstrekkelig sikret. Det er heller ikke observert utrasing av stener på noen av de tre befaringene.

Vi har registrert at det er sendt brev til Fylkesmannen i Oslo og Viken med oppfordring om lovlighetskontroll på vår praktisering av bestemmelse om vesentlige terrenginngrep (pbl. §20 bokstav k). Kommunen avventer Fylkesmannens vurdering. Samtidig har tiltakshaver et selvstendig ansvar for å fremme søknad om tiltak dersom byggearbeidet skulle overskride rammene for unntak fra søknadsplikt.

Almgren spør i det samme leserbrevet om innbyggerne i Fredrikstad må belage seg på store sprengningsarbeider på naboeiendommer uten å få nabovarsel. Plan- og bygningslovens kapittel 21 slår fast at alle byggesøknader skal dokumentere at naboer er varslet. Men i saker som er unntatt søknadsplikt, vil naturlig nok kapittel 21 av loven som går på krav til innhold og behandling av søknad ikke være relevant. Med andre ord, er et tiltak unntatt søknadsplikt, er det heller ikke krav om nabovarsel.»

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags