Åpent brev til ordfører og politikere i planutvalget: Hva er vesentlig terrenginngrep?

Dette arbeidet på nabotomten  mener Almgren må være «vesentlig terrenginngrep» og dermed søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven. Bildet er tatt 21. desember.

Dette arbeidet på nabotomten mener Almgren må være «vesentlig terrenginngrep» og dermed søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven. Bildet er tatt 21. desember. Foto:

Av

Helge A. Almgren mener han har krav på nabovarsel og informasjon om byggeprosjektet i forbindelse med at en nabo sprenger ut tomt til garasje. Han har to spørsmål til ordfører og politikere i planutvalget ettersom kommunen har godkjent arbeidet.

DEL

Leserbrev

Se på dette bildet fra Lundestadtoppen.

1. Mener Fredrikstad kommune at disse arbeidene ikke er vesentlige terrenginngrep og ikke søknadspliktige?
2. Må innbyggerne i Fredrikstad kommune i tiden fremover belage seg på store sprengningsarbeider på naboeiendommer, uten å få nabovarsel, og uten å vite hva som skal bygges og planeres?

Dette er spørsmål jeg stiller meg etter inngrepene som er gjort på vår nabotomt, og etter lengre kommunikasjon med kommunen. Eier av naboeiendommen har uten søknad og uten nabovarsel igangsatt terrengarbeider på sin tomt, og etter lovlighetsklage fra naboene har Fredrikstad kommune meddelt at det ikke er tale om vesentlige terrenginngrep som er søknadspliktige etter Plan- og bygningslovens § 20–1 jf. byggesaksforskriftens § 4–1.

I åtte uker har det nå pågått grave-, sprengnings- og fyllingsarbeider på vår naboeiendom. Fjell sprenges hver dag fra mandag til fredag. Det er laget en ca. 100 kvadratmeter stor fylling på skrånende fjell ned mot adkomstvei for alle naboer, det er sprengt bort kanskje 100 kubikkmeter fjell, og det er kjørt bort 30–40 lastebillast med sprengsten og noe jord.

Jeg er kjent med at det er byggemeldt en 20 kvadratmeter garasje liggende inntil huset på naboeiendommen. Utover dette er vi ikke blitt informert om noe, verken fra tiltakshaver eller Fredrikstad kommune.

Kommunen har samtidig gjort oppmerksom på at det er tale om en prosessledende beslutning som ikke kan påklages. Jeg mener dette må være galt, og har tatt saken opp med Fylkesmannen i brev av 20.12.19 med en rekke vedlegg, herunder fotografier, klage og e-postutveksling.

PBL §20-1 definerer ikke hva som er «vesentlig terrenginngrep». Men SAK (Forskrift om byggesak) §4.1 bokstav e7 definerer hva som ikke er unntatt byggesaksbehandling: «Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk».

Saksbehandler i Fredrikstad kommune har bekreftet overfor undertegnede at eiendommen ligger i tettbygd strøk.

Jeg mener bestemt at arbeider som utføres på nabotomta er søknadspliktige, og terrengbearbeidingsplan må vedlegges søknad. Som nabo har jeg krav på nabovarsel og informasjon om hva som skal oppføres.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags