Lokalhistoriker: Naturlig å tenke at Pikesten er vernet

– Når Kystverket uttaler at det ikke er noe som tilsier at lykta er fredet eller bør vernes, setter de seg tydeligvis over kommunens eget syn på hva som er verneverdig, skriver Inger Jensen.

– Når Kystverket uttaler at det ikke er noe som tilsier at lykta er fredet eller bør vernes, setter de seg tydeligvis over kommunens eget syn på hva som er verneverdig, skriver Inger Jensen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Lokalhistoriker og museumsdirektør Inger Jensen mener det var naturlig å gå ut ifra at Pikesten fyrlykt ved Brattestø er sikret for fremtiden: – Siden 2009 har fyret inngått i Ytre Hvaler nasjonalpark, et område som er underlagt strengt vern.

DEL

Leserbrev 

Ingen bestrider betydningen av Kystverkets arbeid – aller minst på Hvaler. Historiene om farefulle seilas i tida før vi fikk et fyr- og merkevesen er tallrike og levende. Ingen stiller derfor spørsmål ved Kystverkets oppgradering av fyrlykter og merker.

Også lykta på Pikesten er blitt modernisert tidligere, men da er teknologien i lykta skiftet ut mens fyret er bevart og blitt et kjært og viktig landemerke. Da Kystverket i sommer varslet utskifting av lykta, tok alle det for gitt at nok en gang ville innmaten bli modernisert. Knapt noen tenkte tanken at hele fyrlykta skulle fjernes og erstattes av en ny installasjon.

Det er på tide å besinne seg og forstå betydningen av å ta vare på Pikesten fyrlykt der den har stått i mer enn hundre år!

Kystverket foreslår nå som plaster på såret å flytte Pikesten fyrlykt til et annet sted, men det er ikke her Pikestens betydning ligger. Pikesten fyrlykt er del av et større kulturlandskap, der natur og kultur sammen danner et sterkt historiefortellende og opplevelsesrikt miljø. Brattestø havn med rekken av sjøbuer, moloen og fyret inngår som viktige deler av et særpreget kulturmiljø. Og her er lykta et uerstattelig landemerke.

Det er prisverdig at Kystverket har bidratt til å verne viktige anlegg som moloene i Brattestø, men det er nå en gang Hvaler kommune, Fylkeskonservatoren i Østfold og til sjuende og sist Riksantikvaren som har ansvaret for å verne om våre kulturminner og om nødvendig frede disse.

At Pikesten fyrlykt er av stor kulturhistorisk betydning lokalt, har Hvaler kommune lenge understreket. I gjeldende kommuneplan peker kommunen spesifikt på at «Pikesten-lykten må ses som del av det verneverdige kulturmiljøet» i Brattestø. Siden 2009 har fyret inngått i Ytre Hvaler nasjonalpark, et område som er underlagt strengt vern. At så vel kommunen som allmennheten derfor har trodd at Pikesten fyrlykt var behørig sikret for framtida, burde ikke være noe å undres over. Når Kystverket uttaler at det ikke er noe som tilsier at lykta er fredet eller bør vernes, setter de seg tydeligvis over kommunens eget syn på hva som er verneverdig.

At mange av Kystverkets anlegg i Hvaler er vernet, forteller om hvor viktig Hvalers beliggenhet ytterst i Oslofjorden er. Skipsfarten inn fjorden og til østfoldbyene har vært og er betydelig, og Hvalerøyene ligger midt i leia. Også fisket er av betydning. I godt over hundre år er det bare en kommune i Sørøst-Norge som omtales i fiskeristatistikken for Norge, og det er nettopp Hvaler.

Hvalers kulturminner er alle beskjedne og derfor ekstra sårbare. De er ikke bare viktige hver for seg, men særlig fordi de inngår i større miljøer. Det er på tide å besinne seg og forstå betydningen av å ta vare på Pikesten fyrlykt der den har stått i mer enn hundre år!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags