Konservator: Ikke vel bevart tankegang å rive Pikesten fyrlykt

Kystkulturkonservator Morten Skadsem: – Kystverket sier at ikke noe tilsier at lykta er fredet eller bør vernes. Jo, tvert imot!

Kystkulturkonservator Morten Skadsem: – Kystverket sier at ikke noe tilsier at lykta er fredet eller bør vernes. Jo, tvert imot! Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Mulighetene for å bevare alle elementene i Brattestø-miljøet vil forsvinne en gang for alle om Pikesten blir borte, skriver tidligere direktør ved Kystmuseet Morten Skadsem.

DEL

Leserbrev 

Kystverket vil rive den gamle fyrlykta på Pikesten i Brattestø. Det er ikke vel bevart tankegang.

Kystverket utarbeidet, i samarbeid med Riksantikvaren, for få år siden en verneplan over sine anlegg med stor kulturhistorisk verdi. Kystmuseet Hvaler bisto med lokalkunnskap om Brattestø fiskerihavn. Arbeidet resulterte i fredning av en rekke anlegg og kulturhistoriske miljø over hele landet, og hele iverksettelsen av det landsomfattende fredningsvedtaket ble markert med et større arrangement ved fiskerihavna i Brattestø 8. august 2016. Her deltok både Kystverket selv – med stor stolthet – og Riksantikvaren sammen med regionale og lokale vernemyndigheter.

Det er vanskelig å forstå at det fratar Kystverket ansvar for å se og ivareta helheten i sitt eget frednings- og bevaringsverk.

Brattestø fiskerihavn utgjør et helhetlig kulturmiljø. Det gjelder ikke bare Kystverkets molo og det som er innenfor moloarmene, men hele den øvrige infrastrukturen som Kystverket har knyttet til havna. Dette omfatter også Pikesten fyrlykt som viste innseilingsleden til en trygg havn. Og hele havna med innseilingsleden inngår i et større kultur- og naturhistorisk miljø.

Det er vanskelig å forstå at Kystverket ikke ser denne helheten i sin vurdering av eget planverk og nå velger å fjerne fyrlykta. Det er mulig at Kystverket har rett i at lykta ikke er innenfor fredningsvedtaket, men det er vanskelig å forstå at det fratar Kystverket ansvar for å se og ivareta helheten i sitt eget frednings- og bevaringsverk.

Kystverket forsøker å bøte på skaden ved å foreslå å flytte fyrlykta til et annet egnet sted. Men det er ikke fyrlykta alene som er det interessante her, derimot at den inngår i et helhetlig kulturlandskap. Hele denne konteksten rives bort fra fyrlykta ved en flytting. Fyrlykter har vi mange av ellers, Hvaler Kulturvernforening har bevart en på sitt område i Brottet, men et helhetlig kulturmiljø som på Brattestø er unikt, det finnes bare her.

Kystverket sier at ikke noe tilsier at lykta er fredet eller bør vernes. Jo, tvert imot! Det er omfattet av vernetanken fra alle mulige synsvinkler, først og fremst av intensjonene og forventningene som ligger i og er knyttet til Kystverkets egen bevaringsplan, men også av Riksantikvarens, nasjonalparkens, fylkeskonservatorens og Hvaler kommunes intensjoner og vedtak om vern.

Jeg oppfordrer på det sterkeste Kystverket til å revurdere sine planer om å rive Pikesten fyrlykt. Mulighetene for å bevare alle elementene i dette miljøet vil forsvinne en gang for alle om den blir borte. Lytt til de andre vernemyndighetene og lokalmiljøet!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags