Kommunevalget 2019 ligger riktignok nesten ett og et halvt år frem i tid og noen vil kanskje synes at det er litt tidlig å gå ut og takke for seg allerede nå, men nominasjonsprosessene i partiene starter nå og jeg velger altså å gjøre som en partifelle gjorde da vedkommende annonserte at gjenvalg til Stortinget ikke var aktuelt. Dette gir jo partiet god tid til å jobbe med aktuelle kandidater som skal overta.

Det er stort å kunne få lov til å tjene fellesskapet i rollen som folkevalgt. Jeg ser tilbake på over 50 år i den rollen (20 år i fylkestinget og 20 år i bystyre som fast representant, samt tre perioder som vara). Jeg har all grunn til å være takknemlig for de muligheter jeg har hatt til å tjene fellesskapet gjennom velgernes tillit.

Noen vil sikkert synes at det er på høy tid at jeg gir meg og de kan ha rett i det, men det er også viktig å minne om at politikk er et håndverk som krever innsikt og kompetanse. Det å forvalte millioner og milliarder av fellesskapets ressurser kan ikke bare gjøres på hobbybasis. Det krever politikere med sans for stabilitet, kontinuitet og noen med vilje til å ta mer enn en eller to perioder!

Vel, jeg skulle gjerne sett at overgangen da jeg måtte gi meg som gruppeleder hadde vært ryddig og mer real.

 

Det krever også politikere som skjønner at det å drive politikk er en tjener-funksjon – ikke herre og mester. Vi har som folkevalgte makt, men hvis denne makten ikke er koblet sammen med en like stor ydmykhet overfor de innbyggerne man skal tjene, så har man ikke noe der å gjøre! Det har alltid vært min rettesnor!

Jeg har fått mange spørsmål om hvorfor jeg nå gir meg som folkevalgt og hvorfor jeg trakk meg som gruppeleder i november 2015.

Vel, jeg skulle gjerne sett at overgangen da jeg måtte gi meg som gruppeleder hadde vært ryddig og mer real og det er isolert sett det verste jeg har opplevd som politiker. Jeg ble først innstilt av gruppestyret og enstemmig valgt av bystyregruppen for nesten to og et halvt år. Det ble deretter laget en innstilling av gruppestyret og sendt ut til bystyregruppen om hvem som skulle inn i formannskapet i tråd med valget som allerede var gjort på gruppeleder. To timer før gruppen skulle samles får jeg så beskjed om at jeg får motkandidat, noe som medførte at jeg mistet plassen i formannskapet og dermed enhver mulighet til å gjøre en hederlig jobb som gruppeleder.

Jeg hadde med andre ord ikke noe annet valg enn å trekke meg. Det hadde vært umoralsk å sitte på rådhuset som frikjøpt politiker uten å gjøre rett for skattebetalernes penger.

MEN det er til sjuende og sist den praktiske politikken som er viktigst for folk flest, ikke personene som utøver den!

Slik sett har Fredrikstad Høyre en stolt tradisjon å vise til når det gjelder å lytte og gi velgerne innflytelse når representanter velges og posisjoner besettes.

Fredrikstad Høyre har i hele storkommunens historie alltid forhåndskumulert få representanter, noe som betyr stor velgerinnflytelse i valg av hvem som skal representere partiet og dermed også deg velger. Partienes forsøk på å korrigere eller redusere velgernes innflytelse gjennom mange forhåndskumulerte kandidater er en stor utfordring for lokaldemokratiet. Ved de to siste kommunevalg har Fredrikstad Høyre bare kumulert ordførerkandidaten og det er en god tradisjon jeg mener partiet bør fortsette med!

Ved valget i 2019 gjeninnføres også velgernes rett/mulighet til å stryke kandidater. Dette er også bra for lokaldemokratiet.

En ting jeg ser tilbake på med glede, er at Fredrikstad Høyre har hatt «meroffentlighet» som rettesnor for partiets politiske holdning og virke!

Jeg takker nok en gang for den tillit som er vist meg gjennom mange år som folkevalgt og er glad for de mange oppfordringer om å fortsette, men nå gir jeg meg som folkevalgt for Fredrikstad Høyre.

Tusen takk for tilliten!