I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett kom endelig svaret på hvordan pensjonister kan få «lønnsslippen» i postkassen fra 1. juli, som Stortinget har vedtatt. Det legges nå opp til at de som ønsker utbetalingsmeldingen fra Nav i posten må reservere seg mot digital post.

Dette er en sak vi i Pensjonistforbundet virkelig har jobbet for. Det er godt å se at demokratiet virker! Etter flere runder fikk vi flertall i Stortinget. Vi har ventet på hvordan dette skulle organiseres. Løsningen er enkel. Pensjonister som vil ha «lønnsslippen» i posten må reservere seg mot digital kommunikasjon ved å ringe 800 30 300, eller gjøre det på nettsiden www.norge.no.

I desember 2016 sluttet NAV å sende ut utbetalingsmeldingen, til store protester fra alderspensjonister og uføretrygdede. Pensjonistforbundet samlet inn 32.000 underskrifter for å få «lønnsslippen» tilbake, her var Østfold en god bidragsyter. Og like før jul i fjor vedtok Stortinget at «lønnsslippen» skulle tilbake fra 1. juli. Det var Ap, SV, Sp, KrF, Rødt og MDG som sikret flertall for forslaget, mot Frp, Høyre og Venstres stemmer.

Denne saken viser viktigheten av at pensjonister er organiserte. Vi står foran flere tunge politiske saker fremover, der forhandlingsrett for pensjon er den viktigste.