Pensjonister har ikke ferie.

Det er faktisk sant – for de får ikke feriepenger. De får utbetalt det samme beløpet i pensjon hele året bortsett fra i desember. Da får de en ekstra slant de kan få lov til å bruke på barnebarn og andre trengende. Og det er jo ikke så galt, eller?

Vi har lett for å akseptere det staten foretar seg som riktig og lovlydig. Og vi har få eksempler på det motsatte. Men, er de fåtallige tilfellene et utslag av manglende engasjement, eller skyldes det en holdning om at «staten vet best»?

Vi er vant til, som arbeidstagere, at vi «får» feriepenger. Vi er også så heldige at vi bare skal betale «halv skatt» i desember. I bunn og grunn er det ikke så merkelig, for staten har krevet inn mer skatt per måned enn de skal, hele resten av året! De har tatt vare på pengene for deg. Forhåpentlig for staten, dør du før pengene skal utbetales, for da forsvinner de i det store «fellesskapet». (Hvilket skap det er vet ingen – men borte blir de!)

Slik er det også med pensjonen.

Du får ikke lov å passe på dem selv, for staten mener at du ikke makter det.

Når du får utbetalt dine pensjonspenger hver måned, skal du huske på at du hver gang du fikk lønn – hele livet – har staten inndratt og passet på en del av pengene dine, slik at du skal få en «trygg» pensjonisttilværelse. Du får ikke lov å passe på dem selv, for staten mener at du ikke makter det.

Staten forvalter pengene alle betaler inn, og folketrygden var en gigantisk fondsoppbygging – i tre fire år etter at systemet ble i gang satt 1 januar 1967, under regjeringen Borten. Men politikerne klarte ikke å holde fingrene unna! Kassen ble for stor og for attraktiv – og staten fant ut at de kommende generasjoner skulle bekoste fremtidens pensjoner gjennom sin innbetaling. Det var et rullerende prinsipp – og pengene i kassen skulle brukes til å «bygge landet».

De ble i hvert fall brukt til å bygge byråkrati. Fra 1970 til 2013 økte antall årsverk i offentlig forvaltning med 12 prosent av alle som arbeider i Norge (SSB). Ikke mindre enn omkring 450.000 nye byråkrater ble ansatt i den perioden. I 2013 arbeidet i underkant av én million mennesker med forvaltning av saker og ting for deg og meg. Det betyr at ca. 1/3 av alle som arbeidet i Norge (3.1 millioner arbeidstagere – SSB) i 2014 passet på de to tredjedelene som utførte produktivt, verdiskapende arbeid. I tillegg kommer andre ansatte i offentlig sektor som skoler, helse etc. Det er ingen grunn til å tro at veksten etter 2013 er minsket.

En tredel av dem som arbeider, passer altså på at resten gjør det de skal, og holder øye med de innbetalte pengene – som pensjonsinnbetalingen. Man skulle tro at en slik oppgave var en enkel sak i dag med alle datasystemer og registreringer, å holde orden på pengestrømmen, og å korrekt gi tilbake de pengene som er betalt inn. Det burde gå automatisk.

Nei da!

Og nå må vi som har betalt inn penger til denne felleskassen vise moderasjon.

 

Det skal forhandles, må vite. Og nå må vi som har betalt inn penger til denne felleskassen vise moderasjon. Vi tilhører jo den farlige eldrebølgen. Vi tilhører de som har pusset tennene korrekt vei – med fluor, vi har en bedret helse fordi vi har fulgt gode råd, spiser bedre mat, mange av oss trimmer og holder hus og hage, leilighet og hytter ved like. Det må vi også betale skatt for.

De som nå er pensjonister, har forvaltet Norges eiendommer så godt at hver enkelt nordmann eier en andel i det såkalte Pensjonsfond Utland (Oljefondet) på 1,8 millioner kroner! Men vi sitter nederst ved bordet. Det er nemlig på vei til å bli for mange av oss! Vi skal og må, vente til de andre har fått sitt – også de som passer på oss. Når regnestykkene i lønnsoppgjøret er avgjort og «bløtkaken» er fordelt, skal vi få litt mindre enn de som jobber – i prosent.

Når skal politikerne forstå at vi allerede har betalt? Pensjon er ikke offentlig tilskudd som gis fra «fellesskapets» midler – det er utbetaling av tidligere innskudd! Og det bør være med renter, for ellers må jeg si at jeg heller ville ha passet på pengene mine selv!

Dersom du hadde måttet sette inn penger i sparebanken da du var liten, og fått beskjed av mor og far at, nei da, det er ikke dine penger, når du hadde tenkt å bruke dem til en flott sykkel, hadde du i det minste blitt skuffet. Du hadde kanskje blitt sint? Det forventes av pensjonistene at de skal holde kjeft og være fornøyd. Staten har befalt. Staten har rett. Du skal takke for tildelingen, tusle stille ut døren, sette deg i skyggen og være glad du har råd til et glass rødvin eller en pakketur en gang i ny og ne.

Og ikke forsøk deg på å komme inn og få din rettferdige plass i helsesektorens korridorer. Der råder et helt annet regime! Der råder kommunen. Mer følger...