Skatt for pensjonister: staten gir bort og tar igjen!

Går ut i null? – Finansministeren opplyser at endringene medfører at ni av ti får skattelettelse eller uendret skatt, skriver Finn Åsmund Johnsbråten, og legger til at staten gir med ene hånden og tar med den andre. (Arkivtegning: Jørn Grynnerup)

Går ut i null? – Finansministeren opplyser at endringene medfører at ni av ti får skattelettelse eller uendret skatt, skriver Finn Åsmund Johnsbråten, og legger til at staten gir med ene hånden og tar med den andre. (Arkivtegning: Jørn Grynnerup) Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Finn Åsmund Johnsbråten forteller om en skatteendring som har gått under radaren for de fleste.

DEL

Leserbrev

Seniorsaken Østfold ser at det fra og med inntektsåret 2016 er gjennomført i det stille noen endringer i skattesystemet. Det vil si at de har vakt forholdsvis liten oppmerksomhet – så å si gått under radaren for de fleste.

Det heter ikke lenger selvangivelse. Det heter nå skattemelding. Staten har stort sett alle opplysninger de trenger om våre inntekts-, formues- og skatteforhold. Så nå består vår oppgave stort sett å kontrollere at opplysningene er riktige.

Men så er det gjort noen endringer i selve skattesystemet.

Skattesatsen for alminnelig inntekt er redusert fra 27 til 25 prosent. Formålet er at inntektsbringende arbeid skal lønne seg mer. Dette medfører imidlertid et inntektstap for staten som den vil dekke inn på annen måte. Mer om det nedenfor.

Toppskatten er fjernet. Den hadde to trinn med innslagspunkt på henholdsvis 550.000 og 885.600 kroner. I stedet for toppskatt har vi nå fått trinnskatt. Denne har vesentlig lavere innslagspunkt enn toppskatten.

Trinnskatten har som oppgave å dekke statens inntektstap som følge av lavere skatt for inntekt. Det forventes at trinnskatten skal gi staten 17,5 milliarder kroner i 2016.

Trinnskatten er i likhet med toppskatten en progressiv skatt på personinntekt. Den har fire innslagspunkt: 159.800 kroner – 224. 900–565.400 og 909.500 kroner. Skattesatsen varierer fra 0.44 prosent ved første innslagspunkt til 13,70 prosent ved fjerde innslagspunkt.

Summen av de endringer som er gjennomført, skal ikke medføre store endringer i den samlede skatt for den enkelte. Finansministeren opplyser at endringene medfører at ni av ti får skattelettelse eller uendret skatt.

Det kan for mange være vanskelig å få seg til å tro at de samlede endringene i beskatningen vil få noen nevneverdig innflytelse på arbeidsinnsatsen. Endringene vil kunne oppleves som flytting av penger.

Det staten gir bort med den ene hånden, tar den igjen med den andre!

Meningsfullt?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags