Denne høsten skal Stortinget behandle et viktig forslag om tjenestepensjoner, som er fremmet av Arbeiderpartiet og SV. Dagens tjenestepensjon i privat sektor er nemlig utformet slik at bare rundt tre av ti arbeidstakere får pensjonsopptjening for hele inntekten sin.

Mens mange som jobber i mannsdominerte høytlønnsyrker oftere får pensjonsopptjening for alle kronene de tjener, er det i typiske kvinneyrker som servering, overnatting, renhold og varehandel vanligere med lovens minimum: Den sier to prosent opptjening bare for den delen av inntekten som overstiger én ganger Folketrygdens grunnbeløp (1G), som for tiden er på 96.883 kroner.

 

Det er anslagsvis én million nordmenn som ikke får pensjonsopptjening fra første krone, og svært mange er ikke klar over det selv.

 

Det er anslagsvis én million nordmenn som ikke får pensjonsopptjening fra første krone, og svært mange er ikke klar over det selv. Det kan gjerne være deg som leser dette innlegget.

Dette er en blodig urettferdig ordning som henger igjen fra tiden før Pensjonsreformen ble gjennomført i 2011. Ett av grunnprinsippene i Pensjonsreformen er at man skal få opptjening for all inntekt man har gjennom yrkeskarrieren. Derfor fjernet man besteårsregelen og andre regler som begrenset opptjeningen til Folketrygden. Det er på tide å sluttføre Pensjonsreformen ved å sikre at også lavtlønte – og særlig kvinner – får samme rettigheter som det som er vanlig i høytlønte mannsyrker.

 

 

Fredag 27. september skal Stortingets finanskomité gjennomføre en høring om saken. Deretter skal komiteen behandle forslaget til lovendring fram til innstillingen legges fram 23. oktober. Vi vet allerede at regjeringspartiene Høyre og Frp har vendt tommelen ned for en rettferdig tjenestepensjonsordning, og at deres partner Venstre antakelig vil følge dem. Derfor blir det avgjørende hvordan Senterpartiet og Kristelig Folkeparti stiller seg.

Det er vårt håp at disse to partiene ser nødvendigheten av et rettferdig pensjonssystem. Det merkes kanskje ikke så godt av arbeidstakerne mens de er i arbeid, men det er dessverre slik at det får konsekvenser for pensjonsutbetalingen når du blir pensjonist.