Pensjonistene har det økonomisk godt. Det har våre politikere slått fast. De fleste partiene mener til og med at vi har et såpass bra utkomme at vi trenger heller lite for å henge med i den økonomiske hverdag. Dette til tross for at vi betaler like mye som alle andre i de fleste henseender.

Det nærmer seg igjen et valg, og jeg registrerer med interesse partienes iver etter å få pensjonistene på sin side.

La meg dog med en gang gjøre det klart: Jeg er enig, langt de fleste av oss har det bra. Men jeg synes det er en grov urettferdighet som begås mot oss ved hvert «lønnsoppgjør». Derfor har jeg siden 2011 «kranglet» fælt om lønnsutviklingen vår. Urettferdighet reagerer mange på.

Jeg tillater meg å be om spalteplass for følgende repetisjon:

I 2011 ble Stortinget enige om den såkalte pensjonsreformen. Stoltenberg satt ved rattet, og han hentet inn sin tidligere finansminister – Sigbjørn Johnsen – til å lede utredningene for fremtidens pensjoner. Så viktig var den jobben at han fikk permisjon fra fylkesmannsembetet i Hedmark, mener jeg å huske. Det betyr at Ap hadde to sterke hender på rattet. De satt med ansvaret.

For å yte Ap full rettferdighet skal jeg kjapt legge til at da hele utredningen ble lagt frem i Stortinget, forhandlet man seg frem til nåværende resultat, som fikk fatale følger for pensjonistene. Samtlige partier med unntak av Frp støttet regjeringens forslag. Jeg var den gang med i forhandlinger med statsråden på vegne av UNIO, og jeg tillot meg å målbære min mening, og tusenvis av andres, om pensjonsutviklingen for oss som allerede var pensjonister.

Alle så at dette ville slå meget uheldig ut, men jeg ble bare avspist med: Dette er et politisk vedtak, som skal evalueres i 2017. Politiske vedtak forhandler man ikke med organisasjonene om. Nå har vi nådd 2017, men jeg har ikke sett mye av nevnte evaluering.

For å friske opp litt til: Pensjonistene skulle få samme lønnsutvikling som arbeidstagerne rundt om, men det skulle fratrekkes 0,75 prosent av tillegget. For å gjøre det veldig enkelt: Ble lønnstilleggene 3 prosent, skulle pensjonistene greie seg med 2,25 prosent (svært forenklet sagt). På disse åtte årene har vi tapt en del tusener på grunn av nevnte vedtak.

Uten noen formell økonomisk bakgrunn har jeg forstått at det måtte strammes inn på fremtidens pensjonsutbetalinger. Og vi er såpass fornuftige alle sammen at vi er villige til å yte til fellesskapets beste, ikke minst med tanke på våre etterkommere.

Når Ap nå kjører frem slagordet «Alle skal med» burde man sannelig sette seg ned og tenke: Vil den store LO-flokken finne seg i et fradrag på 0,75 prosent ved neste lønnsoppgjør? Da ville partiet virkelig vise at alle må bidra til fellesskapet.

Vi pensjonister har bidratt i mange og førti år i aktivt arbeid, og vi har betalt inn alt vi er blitt pålagt. Er det da rettferdig at vi nå på våre gamle dager skal være de eneste som i rene penger må gi avkall på normal reallønnsvekst? Skal det bare fortsette slik?

Dette skurrer veldig i mine ører, hørselssvekkelse til tross. Og det mest irriterende av alt, er at stortingsrepresentantene har vedtatt at deres stortingspensjon skal gå klar av hele fradraget. Ordningen gjelder ikke dem. Slå den!

Men Ap kan slå seg på sitt bryst – som alle de andre partiene – med unntak av Frp – og si at dette var det stor enighet om. Og så kan løpet kjøres videre.

At Ap i en eventuell ny regjering vil kunne endre noe på dette, stiller jeg meg meget skeptisk til. Men det nye Stortinget har mulighet til å «ta penger» fra samtlige lønnsmottagere ved vårens oppgjør, slik at pensjonistene får se at de blir tenkt på i rettferdighetens navn. Solidaritet heter det.

Det er tross alt nåværende lønnsmottagere som skal leve av fremtidens pensjoner. Da bør de også være villige til å yte litt ekstra, slik vi pensjonister nå pålegges hvert år.

Helst burde man demonstrere kanskje og bli hjemmesitter i år. Hvis en million pensjonistvelgere plutselig ble hjemmesittere, i ren demonstrasjon, kunne vel de fleste småpartiene i hvert fall se langt etter representasjon i riksforsamlingen. Noen annen måte å si ifra på, har vi ikke.

Men heldigvis har partiene andre store og viktige saker også. Så jeg er ikke blind. Jeg finner derfor å måtte se helheten ved dette valget som ellers, og da må jeg også se utenfor egne skotupper. Men irritert – spør om jeg er!

Godt valg!

Les også

Den farlige eldrebølgen er plassert nederst ved bordet