Gå til sidens hovedinnhold

Du blir pensjonist enten du liker det eller ikke

Artikkelen er over 3 år gammel

Ståle Hansen, 1.-kandidat for Pensjonistpartiet i Østfold, skriver at det er et viktig mål å få flest mulig pensjonister bevisst på at det er de selv som må slåss for sitt «verdige liv».

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når du har alderspensjon, uførepensjon eller tidsbegrenset uførestønad fra folketrygden, regnes du som pensjonist. En viktig ting for Pensjonistpartiet er å få flest mulig pensjonister bevisst på at det er de selv som må slåss for sitt «verdige liv» som det står i Samhandlingsreformen og i verdighetserklæringen.

Andre partier har andre hovedinteresser, pensjonister interesserer dem bare som opptelte stemmer. Pensjonistpartiet mener de som virkelig trenger velferdssamfunnet vårt ikke skal få mindre av godene vi alle har vært med på å bygge opp.

Samhandlingsreformen planla ut fra at jo eldre du blir, jo mindre trenger (fortjener) du. Lønnsutviklingen for dem som er avhengige av pensjon og ikke lenger er «produktive», blir lavere enn for andre.

Pensjonspartiet har som mål at «Det skal være godt å bli gammel i Norge».

Arbeiderpartiets leder var her for en måneds tid siden ute og fremmet et forslag til å erstatte den forhatte underreguleringen av pensjonene med et opplegg som de færreste vil forstå. Arbeiderpartiet har ledet an, sammen med de fleste partiene på Stortinget, i å påføre pensjonistene en lønnsutvikling som er dårligere enn for befolkningen forøvrig. Nå forsøker sannelig partiets leder å lure oss til å tro at de vil fjerne urettferdigheten.

Pensjonsreformen ble innført i 2011 og medfører at pensjonene blir underregulert med 0,75 prosent. Dette betyr at reguleres lønningene til yrkesaktive med 3 prosent, får pensjonistene bare 2,25 prosent økning. I de tre siste årene har pensjonistene hatt reell nedgang i kjøpekraften.

Nå kan det se ut til at dagens Ap-leder er villig til å fjerne den urett som underreguleringen har påført pensjonistene. Men vi lar oss ikke lure!

Forslaget skal riktignok gjøre at «pensjonistene aldri mer skal gå i minus når resten av samfunnet går i pluss». Dèt er når det er lave tillegg. I gode tider, derimot, skal de ta enda mer fra oss. Støres gjennomsnittsberegninger vil gjøre at om reallønnsveksten fortsatt er på 3 prosent, vil pensjonistene ende med en reallønnsvekst på 1,5 prosent  mot 2,25 prosent i dag.

Pensjonistpartiet vil ikke godta at de ca. 900.000 pensjonistene i Norge skal ha en dårligere velstandsutvikling enn resten av befolkningen.

Hvis det er nødvendig å bidra for at vi skal kunne møte fremtidige pensjonsforpliktelser for å gi våre barn og barnebarn gode vilkår å leve under, skal vi selvsagt være med. Men vi vil ikke være de eneste bidragsytere.

Hvorfor ikke trekke inn hele befolkningen i spleiselaget. Da vil beløpet for den enkelte også bli mindre. Den enkleste måten å gjøre dette på er å legge noen promiller på trygdedelen i skatten.

I Aftenpostens omtale av presentasjonen av forslaget fra Ap for en måneds tid siden står det: «I går formiddag møtte både LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, Unio-leder Ragnhil Lied og Jan Davidsen, leder i Norsk pensjonistforbund, fornøyde opp på Aps servering av årets valgflesk til pensjonistene».

Hva de er fornøyde for, skjønner ikke vi.

Jeg tror de undervurderer pensjonistenes regneferdigheter. Det er vårt håp om at dette vil være den vekkeren vi trenger for at de ca. 900.000 pensjonistene skal stå samlet opp mot de som vil redusere våre levevilkår. Ikke stem på et parti som ikke vil fjerne underreguleringen og ikke la dere bli ført bak lyset av luremusen Støre.

Pensjonistpartiet er fortsatt det eneste partiet som har som hovedoppgave å verne om pensjonistenes rettigheter.

Les også

Den farlige eldrebølgen er plassert nederst ved bordet

 

Kommentarer til denne saken