Styret i Fredrikstad Energi besluttet å endre pensjonsordningen fra ytelsespensjon til innskuddspensjon høsten 2016 etter et en grundig prosess med tillitsvalgte, ledere og styret fra 2015. Ansatte som kom dårligere ut med ny ordning ble kompensert etter kriterier som ble fastsatt i samarbeid med tillitsvalgte. Prosessen fulgte de krav som gjelder når arbeidsgiver skal endre bedriftens pensjonsordning.

Protokoll fra drøftelsesmøter med tillitsvalgte i denne prosessen anser vi å være saksforberedende dokumenter som kan unntas fra innsyn i henhold til Offentleglova. Det blir derfor feil når Julsen og Bjørndal i sin kronikk skriver at de uberettiget er blitt nektet innsyn i protokoller fra forhandlinger med de ansatte.

Videre skriver Julsen og Bjørndal at pensjonsordningen har en spesiell struktur ved at de fleste ansatte får et pensjonsinnskudd på fem prosent av sin lønn og at de høyest lønnede får et innskudd på ti prosent av den øverste delen av sin lønn. En slik ordning er i tråd med innskuddspensjonsloven, og i bransjenormen for kraft og industri på www.storebrand.no står det: «Folketrygden gir ikke lenger uttelling for lønn over 687 870 kroner (7,1 G). For at pensjonen skal stå i forhold til inntekten kompenserer derfor mange bedrifter ansatte som har en lønn over 7,1 G».

Det er maksimalt tillatt med et innskudd på 25,1 prosent opp til 12 G for å kompensere for manglende sparing til Folketrygden, men Fredrikstad Energi gikk for en ordning med 10 prosent. Det blir derfor feil å skrive at pensjonsordningen i Fredrikstad Energi har en spesiell struktur.