Atle Sommerfeldt uttalte seg nylig til media om hva kristen påske er. Jeg ble forundret. For det vesentligste manglet. Påskens hoveddrama. Jesu korsfestelse. Langfredagen da Jesus led og døde i vårt sted og forsonte oss med Gud. Det var ikke der. Det som er kjernen i den kristne tro. Ordet om korset som er en Guds kraft til frelse.    

Biskopen mener at påske først og fremst vitner om at Gud er solidarisk med oss og identifiserer seg med oss i vår lidelse. Ja, Gud trer virkelig inn i vår verden og erfarer menneskelivet på godt og ondt, og lider som oss. Det vitner om Guds store kjærlighet. Men det er ikke hovedsaken.

For hva betyr egentlig «påske»? Det kommer fra hebraisk og betyr «forbigang». Det har sin bakgrunn i israelittenes dramatiske befrielse fra slaveriet i Egypt. Tross mange landeplager ville ikke farao la dem fare, ikke før den siste plagen rammet, da dødsengelen gikk gjennom landet og alle førstefødte av hankjønn døde.

Før den inntraff fikk israelittene beskjed om å slakte et lam og smøre blodet på dørstolpene. Da engelen så blodet, «gikk han forbi» og alle på innsiden av døren ble spart. Derfor feirer jødene påske. Til minne om utgangen fra Egypt og redningen fra fangenskapet. Da Gud sparte dem og reddet dem.

Derfor feirer også kristne påske. Til minne om redningen. Til minne om Jesu blod som ble utøst for vår skyld. Til minne om han som tok dommen, så vi kan bli spart. Da døperen Johannes så Jesus komme gående, sa han: «Se der, Guds Lam, som bærer verdens synd.» Jesus er lammet som slaktes. Påskelammet. 

Biskopen avslutter med å si at vi ikke feirer påske på grunn av langfredag, men på grunn av påskemorgen. Dette håper jeg han ikke mener. Vi som er kristne feirer påske på grunn av hele påskens drama. Jesu lidelse, død og oppstandelse. Med påskemorgen som kronen på verket. Guds godkjenningsstempel på Jesu frelsesverk. Som en annen biskop skrev: «Jesus lever, graven brast! Han sto opp med guddomsvelde. Trøsten står som klippen fast, at hans død og blod skal gjelde. Lynet blinker, jorden bever. Graven brast og Jesus lever!» Jesu oppstandelse feirer vi hver søndag når vi samles til gudstjeneste.