Bjørn Skauen har i Fredriksstad Blad 29. mars en kommentar til min fremstilling av påskens budskap. Det gir meg anledning til å utdype noe av påskens innhold.

Den kristne kirke feirer påske fordi Kristus i sin oppstandelse overvant døden. Den eldgamle kirkelige påskehilsen er derfor: «Kristus er oppstanden!» Og svaret er: «Ja, han er sannelig oppstanden». Dette er den kristne påskens kjernebudskap. Etter Jesu oppstandelse har ikke døden lenger det siste ordet. Jesus lever og vi skal få leve. Det er oppstandelsen som er selve kjernen i kirkens evangelium til mennesker og skaperverk. 

Kristi seier over døden er ikke bare en seier over den endelig død. Den Oppstandne lever i vår virkelighet og fortsetter sin kamp mot dødskreftene slik vi møter dem i vår hverdag. De ytrer seg i sykdom, nød, klimakriser og fattigdom – men også i vår apati, likegyldighet og svik mot vår neste. På korset langfredag identifiserer Gud seg i Kristus med all vår lidelse, og bærer vår skyld overfor vår neste og vår Skaper.

Gud viser i påskens begivenheter og i kirkens sakramenter sin overveldende kjærlighet til og nåde mot oss. Derfor feirer den kristne kirke den korsfestede og oppstandne i hver eneste gudstjeneste, og inviterer alle mennesker til å bli en del av Jesu kamp og seier over død, skyld og ondskap.

I kirkens tolkning av påskens begivenheter har disse tre dimensjonene hatt ulik vekt. I kirkens første 1000 år ble det lagt stor vekt på den intime sammenhengen mellom Kristi kors og Kristi oppstandelse, som ikke minst fikk sitt uttrykk i Johannes Chrysostomos liturgi, som aldri slipper seierstonen – heller ikke i langfredagens liturgi.

Livet vant, dets navn er Jesus. Evig skal døden være Kristus underlagt.

Fra år 1000 ble det lagt størst vekt på at Kristus står for oss i Guds dom over ondskapen vi utfører, og langfredagen fikk en langt mer selvstendig rolle. På samme tid utviklet også den tredje dimensjonen seg, som understreker at korset viser at Gud er kjærlighet og at oppstandelsen er tegn til verden på at Guds kjærlighet overvinner død og ondskap.

Påskens budskap er så grensesprengende at alle forsøk fra mennesker og kirkens side på å redusere dens betydning til én dimensjon, risikerer å gjøre Gud mindre enn Gud er. Men tvers igjennom alle tolkninger som både biskoper og andre måtte gi, står allikevel påskens budskap fast: Livet vant, dets navn er Jesus. Evig skal døden være Kristus underlagt.