For Partiet De Kristne er det et verdivalg

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Bjarne Clausen skriver om hovedsakene for PDK: Familie, abort, identitet og kultur, innvandring, Israel, forsvar og nei til EØS.

DEL

Leserbrev 

PDK (Partiet De Kristne) er et verdikonservativt, kristent parti, som kombinerer liberalismens respekt for enkeltmennesket, med tradisjonelle kristne verdier, som respekt for livet, valgfrihet og ansvar - med omsorg for sin neste. Vårt ideologiske fundament er Bibelen, og den kristne tro og tradisjon, som har preget Norge i snart tusen år. Med basis i det forannevnte, er vernet om livet – fra unnfangelse til naturlig død, helt grunnleggende for PDK! Abortsaken er ikke en sak vi har lagt på hylla! Den er – sammen med «Familien» - og ekteskapet mellom mann og kvinne, vår aller viktigste kampsak!

600.000 aborter er foretatt, siden abortloven ble innført. Konsekvensene av å redusere egen befolkning på denne måten, vil kunne bli svært fatale for vår nasjon – innen få tiår! I flere bydeler i Oslo i dag, utgjør nordmenn en minoritet. For PDK er det helt essensielt å bevare vår identitet, kultur, våre verdier og tradisjoner. PDK vil motsette seg islamisering og/eller alle former for sharia på norsk jord.

Kvinneundertrykkende «bekledninger» som burka og niqab, hører ikke hjemme i vårt vestlige samfunn, og motarbeider integrering – snarere enn den fremmer denne. PDK vil dessuten ha et nasjonalt forbud mot hijab i barneskolen. Dertil ønsker vi en restriktiv innvandringspolitikk, og opphold skal i utgangspunktet innvilges midlertidig!

Vi tror på en sterk, fri og selvstendig nasjonalstat, med kontroll over egne grenser! Schengen-samarbeidet har ikke fungert etter intensjonen, og avtalen bør derfor sies opp! Norges befolkning har to ganger sagt et rungende «Nei til EU!», men vi ble allikevel tatt inn «bakveien» - via EØS! Her er Norge pent nødt for å ta i mot de EU-direktiver som strømmer på, og som ikke hensyntar norsk suverenitet og myndighet. Derfor vil PDK si opp avtalen, og heller satse på bilaterale handelsavtaler. Forhandlinger der makten flyttes bort fra den enkelte stat, til unioner (TTIP) som gis overnasjonal styring er utelukket.

PDK anerkjenner Israels selvfølgelige rett til å eksistere i fred innenfor trygge grenser, og ønsker et nært samarbeid med Israel i fht. handel, olje/gass, turisme, miljø, sikkerhet, utdanning og forskning. I tillegg er PDK det eneste partiet som tydelig sier, at vi omgående vil flytte den norske ambassaden fra Tel Aviv til Israels hovedstad, Jerusalem. I tillegg ønsker vi å stoppe pengestrømmen fra norske skattebetaleres lommer - til PA, med øyeblikkelig virkning!

Forsvaret vårt har vært bygget ned gjennom flere tiår. Et taktisk trekk av regjeringen, er at de først etter valget, skal ta saken opp i Stortinget, i fht. Hærens og HVs fremtidige organisering. Hverken «de rødgrønne» eller dagens regjering har ført en forsvarspolitikk, som tilfredsstiller befolkningens behov for trygghet og sikkerhet. Heimevernet er nå fjernet i Agder-fylkene, Sjøheimevernet er også avviklet, og HVs spesialstyrker, som kunne bidra mot terror, ble nedlagt av Ap og Sp.

PDK vil sikre trygghet der du bor! Derfor vil vi, i revidert nasjonalbudsjett i 2018, bevilge 350 millioner ekstra til Heimevernet. Agder-fylkene skal igjen bli trygge, Sjøheimevernet skal atter seile, HV skal umiddelbart økes til 45.000 soldater og HV-016 skal gjenoppstå som en robust trygghet – med støtte til politiet. Sist, men ikke minst, vi må innfri våre Nato-forpliktelser – og bidra med to prosent av BNP!

Intet forstandig menneske ville ha gamblet med forsikringen på eget hus. Og landet vårt er tross alt umistelig! Derfor – stem nytt – stem trygt – stem PDK!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags