Den 23. mars var det mulig å lese en kommentar fra Arne Børresen på Demokratens nettside, som krever tilsvar. At det blir en diskusjon i byens aviser om Frode Samuelsen, byens parkeringssjef er kanskje ikke en stor sak, men allikevel ønsker jeg å kommentere dette! Jeg er ikke enig i alle forslagene Frode Samuelsen kommer med i sin posisjon, men det er hans jobb.

Derfor blir det for meg skivebom at nestor i Demokraten, Arne Børresen, svarer på en sak laget av Jon Jacobsen, journalist i Fredrikstad Blad, der Jon mener at Frode er en «kommunekæll som vi trenger flere av». Arne Børresen går etter min mening etter personen Frode Samuelsen, og ikke stillingen. Frode har som jobb å se etter løsninger og muligheter. Til slutt er det vi, politikerne, som skal avgjøre om vi er enige i forslagene eller ikke!

Frode har gjort mye positivt for byen, han er ansvarlig for alt i fra parkering til fergedriften i Fredrikstad kommune. Det har vært en kvalitetsheving i hans etat siden han tok over. Han er, som Jon Jacobsen sier, synlig og tydelig. Ikke redd for diskusjon og debatt. Frode har gjort en god jobb med å sette menneskene foran bilene, vi har fått et mer levende sentrum, og resultatet ser vi; byens parkeringshus har en høy dekningsgrad, og færre parkerer i sentrumsgatene.

Det som har skjedd av endringer i Fredrikstad sentrum de siste årene har vært med på at skape et mer levende sentrum. Her skal Frode har sin del av æren.

 

Forslagene til endringer som Frode Samuelsen har kommet med, fremmer handel i sentrum, skaper mer liv, og har gjenfødt byens gågate som et sted som skaper liv og røre. Selv om enkelte næringsdrivende liker å bruke parkeringsregimet i Fredrikstad kommune som unnskyldning for at egen bedrift ikke klarer å holde hodet over vannet. Det har selvsagt ikke noe med leieavtaler, konsept eller produkt å gjøre! «Nei, la oss gi Fredrikstad kommune og Frode Samuelsen skylden!» Og det er ingen tvil om at Frode Samuelsen får uforholdmessig mye verbal juling fra tid til annen.

Arne Børresen, legenden i Demokraten, har ikke mye positivt å si om Frode Samuelsen, og han går så langt i sin ytring, at han mener at byen ikke trenger flere sjefer som Frode Samuelsen. «Vi har allerede en Samuelsen for mye,» sier han.

Hvorfor sier han det? Jo, fordi han prøver å skaffe kommunen flere inntekter? Er ikke det hans jobb? Samtidig hevder Børresen at ikke en eneste folkevalgt som tør å stå i mot. Da bør journalist Arne Børresen sjekke vedtakene i Teknisk etat og i bystyret. Vi har ikke alltid vært enige med Frode Samuelsen, men når han kommer med fornuftige forslag skal selvsagt vi folkevalgte lytte, og til slutt ta egne beslutninger.

Dessverre blir det for enkelt, Arne, at du referer til Bunnpris-sjefen, Rune Lunner, i din kritikk. Det er nok av andre næringsdrivende som har tatt til orde for at dette er helt feil vurderinger.

Og du mener at Frode Samuelsen har som mål å få inn mest mulig inntekter for å dekke opp kommunens store gjeld. Med politikernes velsignelse. Ja det er derfor det er gratis å parkere i byens parkeringshus etter klokken 14 hver hverdag, og etter klokken ni på lørdager. Og du bruker kommunens gjeld for å underbygge din påstand. Ja, kommuneøkonomien kunne vært bedre, men det er ingen krise. Størstedelen av gjelden er bunnet opp i tjenester innbyggerne betaler for, og som ikke går ut over kommunens drift. Men du liker å svartmale utover det som er de faktiske realitetene. Ikke noe nytt når det kommer til ditt fokus på Fredrikstad kommune.

Ja, Frode Samuelsen har gjort noen små «feil», men det har blant annet Hans Ek rettet opp i, sammen med resten av teknisk etat. Ingen er ufeilbare, selv ikke du Arne Børresen, men vi har våkne folkevalgte som også følger med, slik at vi får justert oss inn.

Kjenner nok ikke til alle historiene Arne Børresen kan og har hørt om parkeringsetaten og Frode Samuelsen. Men det jeg ikke vet, kan jeg ikke kommentere. Men det som har skjedd av endringer i Fredrikstad sentrum de siste årene har vært med på at skape et mer levende sentrum. Her skal Frode har sin del av æren. Så jeg støtter Jon Jacobsen, vi bør ha flere «kommunekællær» som Frode!