Øystein Sunde synger i en av sine mange sanger, at dersom meningen var at alle skulle ha bil, ville alle bli født med parkeringsplass. Mye er sant i det, en ting du ikke tøyser med, er «parkeringsplassen min».

Fredrikstad kommune har veldig mange offentlige parkeringsplasser. Vi har 4300 under åpen himmel og i tillegg om lag 1500 under tak, både i åpne og lukkede parkeringsanlegg. Næringsvirksomhet i sentrum, og spesielt handelsnæringen har blant annet i media uttalt at det er «alt for få parkeringsplasser i sentrum – det er nær sagt umulig å drive næring i sentrum, spesielt i konkurranse med Dikeveien og Nordby senteret som tilbyr avgiftsfri parkering». Om dette, i beste fall er en liten overdrivelse, eller helt feilaktig, har jeg tenkt å si noe om i denne kronikken.

Etter flere år med jevn økning av parkeringsavgiften, utvidede avgiftstider og reduksjon av antall «populære» parkeringsplasser var tiden moden for å omorganisere reguleringen av parkeringsplasser i sentrum. Flere års mindre endringer hadde medført en flat parkeringsregulering, en parkeringsregulering uten struktur og mening som bidro til å presentere sentrum mer som en stor

Det er på høy tid at næringsdrivende nå overtar stafettpinnen med å stimulere til et enda mere levende sentrum.

parkeringsplass, enn et byrom for befolkningen.

I sentrumssonen var letetrafikk etter parkeringsplasser større en noensinne. Parkeringsfrekvensen, utskifting på plassene, og volum var nær 100 prosent, noe som ga opptatte parkeringsplasser og liten sannsynlighet for å finne en ledig plass. Handelsnæringen var oppgitt over at kundene ikke fant parkeringsplass i nærheten av sin butikk.

Parkeringshusene var ikke i stor nok grad benyttet. Det kostet 334 kroner å parkere gatelangs i sentrum en hel dag, mot 100 kroner i P-hus. Dersom du unnlot å betale parkeringsavgift ute i gata en dag, kunne du risikere å få et gebyr på 300 kroner.

Parkering og transport registrerte et stort antall parkerende biler som spekulerte i dette – hver dag. Sentrumssonens parkeringsplasser var i for stor grad opptatt av heldagsparkering, også med elektriske biler, som heller ikke betaler parkeringsavgift.

Etter å ha lyttet mye til næringsforeningen og hva de mente ville være den beste «parkeringsforvaltningen» i sentrum, presenterte Fredrikstad kommune en novemberdag i 2014 hvordan en kunne se for seg en ny forvaltning av parkeringsplasser i sentrum. Det var mange til stede i Litteraturhuset den dagen, og de fleste var enige om at noe måtte gjøres, og kommunens forslag så spennende ut. Et høringsutkast til ny parkeringsforvaltning i sentrum ble sendt ut i mai 2015.

Fredrikstad kommune behandlet ny parkeringsforvaltning av sentrum i bystyret i oktober 2015. Ny godkjent parkeringsforvaltning ble iverksatt fra 1. januar 2016 og omhandler i hovedsak å dele sentrum inn i rød, gul og grønn sone.

I rød sone er det avgift hver dag fra klokken 08 til 21. Dette gjelder bare 200 parkeringsplasser. I gul sone er det avgift 08 til 21 mandag til lørdag, gjelder om lag 700 parkeringsplasser. I grønn sone, eller alle andre parkeringsplasser i sentrum, er det ingen endring i forhold tidligere regulering.

I tillegg ble det gratis å parkere i parkeringshus mandag til fredag mellom klokken 14 og 24 og lørdag mellom 09 og 24. Vi etablerer også fem til sju «korttids»soner i og rundt i sentrumssonen hvor det vil bli tillatt å parkere inntil ti minutter uten å betale parkeringsavgift. Det ble også funnet rom for å etablere to innfartsparkeringsplasser med lav parkeringsavgift veldig sentrums nært - Steffensjordet og Seiersten parkeringsplass.

Så langt i år har jeg hørt mange kritiske røster, og utelukkede rettet mot rød sone.

Hva ønsket vi egentlig å oppnå med rød sone? Hvorfor er det regulert med maksimal parkeringstid to timer i tidsrommet klokken 08 til 21? Rød sone er området fra Rådhuset, Dampskipsbrygga, Storgata med sidegater til og med St Hans gate. Etter noen dagers drift i 2016 ser vi klart at vi har nådd ønsket mål med dette området av sentrum. Ingen heldagsparkering, mange ledige parkeringsplasser – til en hver tid. Mindre letetrafikk, de som skal inn å parkere finner plass med en gang. Næringen bør jo også være fornøyd da kundene deres åpenbart finner ledige parkeringsplasser.

Fredrikstad kommune driver byen. Vi kan ikke se på den enkelte sone isolert, og eventuelt hvilken effekt reguleringen har hatt. Vi må se helheter. Min påstand er at Fredrikstad har en av Norges beste parkeringsreguleringer av sentrumssonen slik den fremstår i dag, i forhold til byer det er naturlig å sammenligne seg med. «Parkeringspakka» vi tilbyr byen er en gavepakke.

Du kan finne ledig parkeringsplass sju dager i uka i indrefileten av byens veisystem, du kan parkere gratis i parkeringshus etter klokken 14 på hverdager og klokken 09 på lørdag. Du kan parkere gratis ute i gata mandag til lørdag etter klokken 18/21 og hele søndag dersom du vil. Nå må brukere av byen og de som lever av næringen i sentrum se mulighetene som åpner seg. Nå må dere slutte å klage over alle selvpålagte begrensninger, og heller benytte mulighetene som ligger der – rett foran dere.

  • Avstemning nederst på siden: Nye parkeringsbestemmelser fungerer bra.

Fredrikstad kommune har lagt forholdene til rette for parkering – både for brukere av byen og næringsdrivende. Det er på høy tid at næringsdrivende nå overtar stafettpinnen med å stimulere til et enda mere levende sentrum. Det klages over konkurransen med byperifere kjøpesentra, parkering bør ikke lengre være et tema.