Bruk bilen for å handle – ikke til jobb

Glissent: Anders Jansen (36) er en av dem som benytter seg av parkeringshuset Apenesfjellet. Her er det flere hundre tomme p-plasser, hver dag.  Bilde fra januar i år. Arkivfoto: Geir A. Carlsson

Glissent: Anders Jansen (36) er en av dem som benytter seg av parkeringshuset Apenesfjellet. Her er det flere hundre tomme p-plasser, hver dag. Bilde fra januar i år. Arkivfoto: Geir A. Carlsson

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

En hardt presset handelsnæring er svært takknemlig for at de etter mer enn 20 år har blitt hørt, skriver Kjell Arne Græsdal om de nye parkeringsbestemmelsene som blir vedtatt denne måneden.

DEL

Kronikk 

Fredrikstad sentrum er i utbredelse omtrent like stort som Nordby kjøpesenter. I Fredrikstad er det bygd store parkeringshus rundt bykjernen. Det ligger dermed godt til rette for å sette bilen under tak og gå kortere enn man gjør på handelsfabrikken på Nordby.

Jeg har fått opplyst at inntil 30 prosent av trafikken i byer er såkalt letetrafikk. Dersom flere velger å sette fra seg bilen i et av parkeringshusene i det de kommer til byen, vil bilkjøringen i bykjernen avta.

Odd Midtskog som er spesialist på sentrumsutvikling hevdet i Fredriksstad Blad sommeren 2013 at parkeringsrestriksjoner må stå i riktig forhold til stedets totale attraktivitet. I Fredrikstad er det svært mange parkeringsplasser og beleggsprosenten ligger på godt under 20 prosent, det er m.a.o. god kapasitet i Fredrikstad sentrum!

Parkeringspolitikk er et av de viktigste virkemidlene kommunen har med tanke på å endre forbrukeres atferd når de skal velge destinasjon – hvor man skal tilbringe fritiden sin. For arbeidsreiser har parkeringsavgifter en mer langsiktig effekt, hvor virksomheter med kontorarbeidsplasser kan fristes til å flytte ut av sentrum dersom parkeringspolitikken ikke balanseres i forhold til leiekostnader utenfor sentrum.

Fredrikstad Næringsforening kartla i 2013 parkeringsbestemmelsene i 18 norske byer og har for øvrig sett på politiske premisser for å regulere trafikk og parkering. Hovedkonklusjonen var at Fredrikstad kommunes parkeringspolitikk ikke var rettet mot formålene knyttet til klimaforliket, men snarere var rettet inn for å maksimere egne inntekter. Parkeringsbestemmelsene var dårlig tilpasset målet om å redusere unødvendig bilbruk ifm. arbeidsreiser, og behovene til handelsnæringen i sentrum har det ikke blitt tatt hensyn til.

Videre fant vi at parkeringsbestemmelsene var lite forbrukervennlige – de fremsto som ulogiske og uoversiktlige. Skilting til parkeringshusene var mangelfull og markedsføring av parkeringshusene var altfor dårlig.

Gjennom samtaler med ulike brukergrupper, fant vi at forbrukerne hadde dårlig kunnskap om faktiske forhold. Mange uttrykte frustrasjon og sa de valgte bilbaserte destinasjoner utenfor byen. Parkeringsavgift var viktig årsak, men ikke eneste begrunnelse.

Jeg vil gi honnør til et samlet politisk miljø for å lytte til våre argumenter om å bruke parkeringsbestemmelsene som et virkemiddel for å gjøre Fredrikstad sentrum mer attraktiv. Basert på vår tilnærming gikk følgende bestilling til rådmannen våren 2014:

«Innenfor rammen av belønningsavtalen gjennomgås parkeringstider og -priser og tilpasses bedre til mål om å redusere arbeidsreiser med bil og fremme handel. Prismekanismer skal bidra til å styre parkeringsbehov inn i parkeringshus.»

Vi har hevdet at administrasjonen ikke har svart på bestillingen og politisk styring ble derfor nødvendig.

Vedtaket som kommer denne måneden innebærer at parkeringshusene i St. Hansfjellet, i Torvbyen og i Apenesfjellet blir gratis etter klokken 14.00 hverdager og gratis lørdag og søndag. I sentrumskjernen innføres tidsbegrenset parkering.

Tiltaket har fått kritikk fra klima- og miljøforkjempere. Vi oppfatter kritikken som unyansert og lite treffende.

Majoriteten av befolkningen og arbeidsplassene i Fredrikstad befinner seg langt vest i kommunen. Fylkeskommunen har så langt ikke tatt hensyn dette i planleggingen av kollektivtilbudet.

De nye parkeringsbestemmelsene ivaretar belønningsforpliktelsene ved at parkeringsavgiften for arbeidsreiser opprettholdes. Og, dersom tiltaket virker, vil det bli kjørt færre kilometer fordi færre velger å bruke fritiden sin i kjøpesentre på Svinesund og utenfor byen, og det er vel god miljøpolitikk?

Vil gratis parkeringshus føre til at letetrafikken i bykjernen avtar slik at myke trafikanter opplever en kvalitetsbedring? Vil bryggepromenaden og gågata oppleves mer integrert? Vi er spente på effektene.

En hardt presset handelsnæring er svært takknemlig for at de etter mer enn 20 år har blitt hørt.

Kjell Arne Græsdal.

Kjell Arne Græsdal.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags