Øyner vi bred sosialpolitisk enighet?

Brevforfatterne er Hannah Berg, Arntzen Dale og Dan André Syversen (innmontert), alle bystyremedlemmer for Rødt Fredrikstad.

Brevforfatterne er Hannah Berg, Arntzen Dale og Dan André Syversen (innmontert), alle bystyremedlemmer for Rødt Fredrikstad. Foto:

Av

– Det bør sende noen ganske tydelige signaler til administrasjonen når flertallspartiene og Frp er samstemte i at gjengs leie er usosialt. Får vi også med oss resten på dette? spør trioen Berg, Arntzen Dale og Syversen fra Rødt.

DEL

Leserbrev

I sitt svar til Roger Johannessen viser Bjørnar Laabak til sosialpolitiske forslag Frp de siste årene har kommet med, og anmoder om at flertallspartiene har et spesielt stort ansvar. Vi mener alle partier i Fredrikstad deler ansvaret med å etterstrebe at byen vår er et godt sted å bo og leve i for alle. Og vi tror at vi i fellesskap kommer opp med de beste løsningene.

Dermed er det gledelig å se at forslag på sosialpolitiske tiltak noen ganger er like – helt uavhengig av om man er «rød» eller «blå». Det bør sende noen ganske tydelige signaler til administrasjonen når flertallspartiene og Frp er samstemte i at gjengs leie er usosialt, får vi også med oss resten på dette?

Rødt gikk til valg på å fjerne gjengs leie. Vi mener det er fullstendig feilslått politikk å kreve leie til markedspris av mennesker som ikke har råd til å komme seg inn på det kommersielle eie- eller leiemarkedet. Får vi på plass et system hvor leieutgifter i større grad baseres på husholdningens betalingsevne, og ikke markedspris, så vil det heller ikke være behov for å innføre kommunal bostøtteordning. Vi mener det er til det beste både for kommunen og for den enkelte innbygger å slippe byråkratiet ved å innføre enda en søkeordning.

Skal vi klare å oppnå gode bomiljøer for alle, så må vi tenke helhetlig. Da kan vi ikke nøye oss med å kun se på gjengs leie, selv om dette selvfølgelig er en god start.

Som vi har skrevet om i flere innlegget så mener Rødt at Fredrikstad trenger en helhetlig boligpolitikk – fordi vi mener at sosialpolitikk og en god boligpolitikk er to sider av samme sak. Stabile og gode boforhold til en overkommelig pris kan gi store ringvirkninger, særlig for barnefamilier. Barn trenger å vokse opp i omgivelser hvor det er rom til å gjøre lekser, få besøk av venner og få den roen og hvilen de trenger. Sikres dette kan det også få utslag på skoleprestasjonene.

Det overordnede sosiale målet må være å bryte mønsteret med at «de som vokser opp i lavinntektsfamilier selv vil leve med vedvarende lav inntekt». Rødt mener dette gjøres best om kommunen i tillegg tilrettelegger for varierte og mangfoldige bomiljøer. En boligpolitikk der mennesker fra forskjellige miljøer, kulturer og inntektsgrupper bor dør ved dør og kjenner hverandre og hverandres liv, gir trygge og gode samfunn. For å oppnå dette, må vi både tilrettelegge for at flere skal kunne bo i de dyrere strøkene av Fredrikstad, samtidig som vi jobber for at ressurssterke familier bosetter seg i og rundt de røde sonene.

Vi vet at de sosioøkonomiske fordelene ved å bo mer variert er store. For eksempel er mer blandede skoler, hvor barn fra lavinntektsfamilier går i klasse med barn fra mer velstående familier, et effektivt verktøy for å fremme læring blant de svakeste elevene, via såkalte «klassekamerateffekten».

Skal vi klare å oppnå gode bomiljøer for alle, så må vi tenke helhetlig. Da kan vi ikke nøye oss med å kun se på gjengs leie, selv om dette selvfølgelig er en god start.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags