Storebrand ønsker videre liv og drift av Østfoldhallen

– Vi har over flere år forsøkt å få til en løsning med idretten, skriver direktør Enza M. Sundbye. Hun regner fortsatt fotball som aktuell aktivitet, og ønsker da at flere skal bruke hallen og at den må brukes større deler av året. Bilde fra barneturnering.

– Vi har over flere år forsøkt å få til en løsning med idretten, skriver direktør Enza M. Sundbye. Hun regner fortsatt fotball som aktuell aktivitet, og ønsker da at flere skal bruke hallen og at den må brukes større deler av året. Bilde fra barneturnering. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Direktør Enza M. Sundbye svarer på vegne av Storebrand på idrettssjef André Flatners «På tide å ta samfunnsansvaret, Storebrand» med krav om at fotballen fortsatt må ha plass i Østfoldhallen.

DEL

Leserbrev

Storebrand tar samfunnsansvar, og ønsker aktivitet og liv i Østfoldhallen. Det er på plass med en presisering, etter kronikken fra André Flatner i Fredriksstad Blad for en drøy uke siden. Naturligvis må Storebrand også sørge for at pensjonsmidlene vi forvalter på vegne av kundene, får avkastning. Noe annet ville vært oppsiktsvekkende. For å få til det, trenger vi både økt aktivitet på senteret og i fotballhallen. Da tar vi ansvar, både overfor kundene våre og lokalsamfunnet.

Vi har ikke bestemt oss for om det blir fotball eller et aktivitetssenter i hallen. Vi ønsker å se hvilke reelle alternativer vi har. Da skal vi veie alle de hensyn vi må ta opp mot hverandre: investeringene til pensjonskundene, de ansatte på Østfoldhallen, barn og unge i området; hvilket tilbud skaper den attraktiviteten, attraksjonen og aktiviteten vi trenger for at Østfoldhallen skal være der i mange, mange år til?

Kommunen viste, slik vi opplever det, liten interesse for å få til en løsning for videre drift av fotballhallen.

I tillegg til fotballhallen, har vi et kjøpesenter med rundt 500 ansatte. Jobben vår er også å skape trygghet for disse. Vi ønsker at Østfoldhallen skal være en attraktiv og trygg arbeidsplass også i fremtiden. Handels- og kjøpesenterbransjen er inne i en stor endringsperiode; vi ser at trygge, solide aktører sliter med omsetningen og vi ser at disse blir mer selektive i valg av hvor butikkene skal ligge, og hvor mange fysiske butikker de skal ha. Da er tilbudet i og rundt senteret viktig for å skape en levedyktig fremtid.

Netthandelen får mye av skylden for det som skjer i bransjen. Men vi er sikre på at de fysiske butikkene ikke forsvinner; de må bare endre seg, tilpasse seg. Dette gjør at vi må skape gode kundeopplevelser. I Østfoldhallen har vi en unik mulighet til å skape noe nytt, spennende og attraktivt i den store hallen. Aktivitet og opplevelser er en viktig del av den gode kundeopplevelsen.

Derfor har vi siden 2017 vurdert et leke- og aktivitetssenter som ett av to alternativer for fremtiden. Det andre er fotball, og helst da med en klar økning i idrettsaktiviteten gjennom uken, og gjennom årstidene. Dager lokalene står tomme er ikke heldig. Over flere år har vi forsøkt å få til gode løsninger med idretten.

Allerede i 2015 tok Storebrand og forvalter Olav Thon Gruppen initiativ til en prosess for å finne løsninger som ga mer liv og bruk av fotballhallen. Kunne hallen brukes i kombinasjon med andre idretter? Var det mulig å få til et samarbeid på tvers av idrettslagene, kommunen og fylkeskommunen? Vi fortsatte samtidig dialogen med kommunen om bruk av hallen til fotball. Kommunen fikk tilbud om å leie hallen midlertidig inntil en mer permanent løsning var på plass, noe som ble avslått. De viste, slik vi opplever det, liten interesse for å få til en løsning for videre drift av fotballhallen.

I april 2018 fikk vi en henvendelse fra kommunen; de ønsket likevel dialog om videre drift av fotballhallen. I møte med kommunen i september 2018 var vi igjen tydelige på at en avtale med kommunen om fortsatt fotball i hallen, var ett av to alternativer. Vi hadde da sendt inn søknad om ombygging og bruksendring for arealene til et aktivitetssenter, og vi var klare på at vi ønsket å avvente tilbakemelding på denne før vi tok et endelig valg om fremtidig bruk av fotballhallen. Vi ønsket å se de to alternativene opp mot hverandre.

Det å ha flere aktører og alternativer til vurdering er bra. Overraskelsen var derfor stor da vi fikk tilbakemelding om at kommunen vurderte å legge ned bygge- og deleforbud i påvente av ny regulering. Hvis en beslutning om bygge- og deleforbud blir vedtatt, faller det ene alternativet for bruk av fotballhallen vekk, og kommunen blir eneste potensielle leietager av arealene. Da snevres mulighetene for fremtidig utvikling inn.

Nå må vi se fremover. Vi er mer enn villige til å lytte. Vi oppfordrer kommunen til å gi oss muligheten til å ta et reelt valg, basert på hva som er til det beste for Østfoldhallen. Vi håper dialogen fremover kan bli tett, løpende og god. Vi vil gjerne snu alle stener, så vi sammen finner en langsiktig og forutsigbar løsning som sikrer Østfoldhallen en sterk, aktiv og lang fremtid.

 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags