Visste du at i Østfold, i Fredrikstad, på Værste ligger en forskningsinstitusjon med nasjonal og internasjonal ledende kompetanse på livsløpsanalyser og bærekraftig innovasjon? I 30 år har Østfoldforskning jobbet sammen med bedrifter for å utvikle mer bærekraftige løsninger, med politikere og forvaltningen for å gi innspill til virkemidler som medfører bærekraftige endringer og med andre forskningsmiljøer for å utvikle standardiserte metoder for å dokumentere miljø- og ressurseffektivitet fra produkter og tjenester.

I år er det 30 år siden vi ble stiftet. Den 1. mars 1988 flyttet vår første ansatte, Ole Jørgen Hanssen, inn i lokalene etter Fredrikstad Mekaniske Verksted. Parallelt etablerte Østfoldforskning seg i Baardsen-bygget i Halden, og vokste raskt frem mot 65 ansatte på det meste i 1996. Østfoldforskning var sentral i utvikling av IT-byen Halden, sammen med IFE og Halden kommune. I Fredrikstad-lokalene er det jobbet mest med forebyggende miljøvern fra oppstart, og i dag har Østfoldforskning dette som sitt hovedfokus.

Vi gleder oss til å høre hva våre samarbeidspartnere har å si, og tror det vil gi mange nye ideer til grønn omstilling i bedrifter og offentlige virksomheter!

 

De aller fleste produkter og tjenester har en miljøpåvirkning i større eller mindre grad. Alle produkter har et livsløp, som gjerne omfatter uttak og prosessering av råvarer, produksjon av selve produktet, bruk og avfallshåndtering, og helst gjenvinning til nye produkter. Hvordan produktet er designet har betydning for hvor godt det oppfyller sin funksjon og brukerens behov, og hvilken miljøpåvirkning det medfører på det ytre miljø.

Dette beregner vi med hjelp av livsløpsanalyse (LCA)-metodikk, som er vår kjernekompetanse. Bruk av denne metodikken kan gi svar på spørsmål som: Hva er klimanytten ved å kildesortere? Hvor mye mat kaster vi og hvilken miljøeffekt har det? Hvordan beregne miljøbelastningen til bygg? Hva bør offentlige innkjøpere stille som miljøkrav? Hvilket drivstoff er mest miljøeffektivt? Hvilket materiale bør brukes til å emballere et produkt?

Disse, og flere andre problemstillinger, har Østfoldforskning jobbet med i både internasjonal, nasjonal og regional sammenheng. Her er eksempler på prosjekter i Østfold som vi har vært og er involvert i:

■ Miljødeklarasjon og bærekraftsanalyser av alle Borregaards produkter.

■ Nettverksbasert innovasjon - hvordan virksomheter samhandler og utveksler kompetanse i nettverk.

■ Matsvinn og hvordan redusere dette i kommunale virksomheter og gjennom redistribusjon via Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen og Blå Kors.

■ Kildesortering og gjenvinning av plastemballasjeavfall og matavfall.

■ Biogassproduksjon og bruk av biogass til busstransport.

■ Klimaregnskap for Fredrikstad kommunes virksomheter og miljøeffekter ved ulik lokalisering.

■ Sammen bedre på Klima – bedriftssamarbeid i regi av LO og NHO i Østfold.

■ Industriell symbiose på Øra – hvordan bedriftene utnytter hverandres ressurser til nye råvarer og redusert forbruk av fossil energi.

Samlet har Østfold-samfunnet gått inn med ni millioner i stiftelseskapital og aksjekapital i Østfoldforskning over 30 år. Hva har man så oppnådd med denne «investeringen»? Jo, vi har hentet inn nesten 900 millioner forskningskroner til oppdrag gjennomført fra Østfold gjennom 30 år. Det er også rekruttert over 150 personer med høyere utdanning til Østfold, og der mange har gått videre ut i bedrifter og offentlig virksomhet i regionen.

Av de som i dag arbeider i Østfoldforskning er kun tre opprinnelig fra Østfold, og vi har en stor andel kompetanse med utenlandsk opprinnelse, fra Portugal, Belgia, Italia, England og Danmark. Vi bidrar også til å stoppe kompetanselekkasjen til hovedstaden, siden både vår nye administrasjonssjef og vår nye direktør får arbeidssted Fredrikstad i stedet for Oslo.

Østfoldforskning har jobbet i 30 år med utvikling av løsninger for grønn omstilling og bærekraftig innovasjon sammen med bedrifter og virksomheter, myndigheter og miljøorganisasjoner.

Tirsdag arrangerer vi jubileumskonferanse i Litteraturhuset der noen viktige samarbeidspartnere skal presentere hvilken nytte vår forskning har medført for dem. Vi gleder oss til å høre hva de har å si, og tror det vil gi mange nye ideer til grønn omstilling i bedrifter og offentlige virksomheter!