Jeg er en av mange pendlere som kjenner på frustrasjonen over den dårlige mobildekningen langs Østfoldbanen. Som togpendler mellom Halden og Oslo har dette ført til at jeg store deler av dagen egentlig er utilgjengelig på telefon.

I 2015 ble det igangsatt et prosjekt mellom Telenor, NSB og Jernbaneverket for en ordentlig 4G utbygging langs Østfoldbanen. Det er så langt brukt 40 millioner kroner, uten at situasjonen har blitt nevneverdig bedre.

Telenor sørget for å bytte ut basestasjoner, men dette er ikke nok. Togene og tunnelene må utstyres med repeatere eller signalfangere, for at de nye basestasjonene skal kunne ha effekt ombord i togene. Så da er det altså NSB vi nå venter på?

IKT direktør i NSB, Jan Christiansen, forteller Fredriksstad Blad at Høyre og Frp sin jernbanereform har ført til at prosjektet har stoppet opp. Eierskapet til togene ble overført fra NSB, til Norske Tog – og Norske Tog har åpenbart hatt andre ting å holde på med, og synes ikke å ha hatt anledning eller interesse av å prioritere den avtalte 4G utbyggingen.

På mange vis er oppsplittingen av jernbanen i Norge et stjerneeksempel på hvordan man kan sikre seg en mer eller mindre fullstendig ansvarspulverisering.

Hvem som har ansvaret for hva, om det er samferdselsministeren, Jernbaneverket, NSB, BaneNor, En Tur, Norske Tog, Togmateriell AS, Reiseplan og billett AS eller TogvedlikeholdAS – det er ikke godt å si.

Som østfolding og togpendler kan jeg likevel si at den situasjonen jernbanen i Norge er satt i de siste årene, den er ødeleggende for jernbanen sin fremtid.

Jeg kommer nå til å ta initiativ til å få reist denne saken på den politiske dagsorden. Selv om nok både Høyre og Frp i regjeringen vil like å kunne gjemme seg bak at dette er noe forvaltningen får holde på med, så er det likevel etter min oppfatning et politisk ansvar å sørge for at ressursene våre brukes på en god og forsvarlig måte.

Det er også et politisk ansvar å sørge for en god utbygging av samfunnskritisk infrastruktur, og jeg kommer til å holde samferdselsministeren ansvarlig for at det nå blir ryddet opp.