Gå til sidens hovedinnhold

Kronikk: Historien gjentar seg – Øra øyner ny gullalder

Artikkelen er over 3 år gammel

– Da Øra natur-reservat ble opprettet i 1979, sto nærings- og miljøinteresser mot hverandre. I dag er innovative bånd mellom næring og miljø, Øras største fortrinn, skriver forfatter Erik Sandersen i denne kronikken.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rundt 110 år med variert næringsvirksomhet ligger til grunn, når de første fire kilos laksene leveres fra Fredrikstad Seafoods anlegg på Øra i 2019. En ny æra, med et blodferskt produkt fra Norges første fastlandsbaserte oppdrettsanlegg, er på trappene. Parallelt skal gjenvinningssektoren trappes vesentlig opp, ja, det er prosjekter for over én milliard til å fylle de øvrige trappetrinnene.

Men intet tre vokser som kjent inn i himmelen, det har det heller aldri gjort for våre «forfedre» på Øra industriområde. I 1912 ble det fundamentert for det første fabrikkanlegget til DeNoFa. Da var allerede Fredrikstad Eddiksyrefabrikk i Vaterland i drift. Høsten fire år senere, i 1916, ble byggene til Kobberekstraksjonsverket, oppført. Arbeidere som ble tatt inn for montering og senere drift, innså raskt behov for å stifte egen fagforening. Allerede 23. november samme året ble Øra Fabrikkarbeiderforening stiftet. Samme år og samme dato, faktisk, ble Titan Co. A/S, etablert. Begge skulle opp gjennom årene bli selve ryggraden i utviklingen av Øra som industriområde.

 

Godt nabomiljø

I Fredrikstad, som i Halden, Sarpsborg og Moss, oppsto det boområder tett inn på de store hjørnestensbedriftene. På Kongsten og Vaterland, hvor jeg selv hadde mine oppvekstår, ble det nærmest et symbiotisk forhold mellom bedrifts- og bomiljøene. Kjente produkter fra de ulike fabrikkene fant sin naturlige plass i hjemmene og det oppsto en stolthet for bedriftene, som dagens bedriftskulturskapere bare kan drømme om.

Skulle det vaskes, var det Sunlight såpe fra Kongsten Såpefabrikk og hus og hytter ble malt med Sisu fra DeNoFa eller Kronos Titanhvitt. Båten måtte også få sitt, de fleste hadde jo båt på Øra, i Gamlebyen, i Vaterland eller i Gansrødbukta. Da var det Rå linolje og bunnstoffet Durahart fra DeNoFa eller en variant fra Tania-paletten som gjaldt. Spisefett og kokosnøtter fant også veien til matbordet hjemme, selv om ingen av mine foreldre hadde sine arbeidsplasser på Øra.

Øra var med sine mange enger og løkker, en herlig tumleplass for oss unger og jeg har svært mange gode minner fra tiden da vi rådet grunnen alene der ute. Å bygge hytte var alle gutters drøm. Enkelt var det, for alt lot seg ordne «like om hjørnet». Materialer fant vi på Øra fyllinga og maling fikk vi hos de nevnte bedriftene. Egen tapet, fra Øra fabrikker ble kronen på verket!

Sirkulær økonomi

Når det nå arbeides for å opprette et nasjonalt senter for sirkulær økonomi på Øra, burde grunnen, som vi skjønner, for lengst være forberedt for nettopp det.

Og i større skala: Allerede i 1974 da Kronos Titan AS fikk krav om reduksjon av sine utslipp til Glomma, ble det tatt aktive grep for å introdusere biproduktet jernsulfat til rensing av kommunalt avløpsvann. I 1979 ble det inngått en 20-årig avtale med det svenske selskapet Ferriklor AB om levering av jernsulfat som råstoff til deres produksjon. Samtidig ble det gjort en avtale om etablering av et eget anlegg på Titans tomt. Siden 1981 har det svenske selskapet, i dag under navnet Kemira, vært avtager til Titans biprodukt for fremstilling av klorert jernsulfat.

Samme år inngikk både DeNoFa og Titan avtale med Fredrikstad og Omegn Avløpsanlegg, FOA, (i dag Frevar) om leveranse av damp til begge bedriftene. Den første leveransen kom i gang 1984. Bruken av damp fra FOA ga en årlig besparelse på ca. to millioner, i forhold til egenproduksjon basert på tradisjonell olje.

Vi snakker her om to tidlige og konkrete eksempler på det som var hovedtemaet for Øra-konferansen 2017, nemlig sirkulær økonomi. Foregangsbedriftene har blitt til flere og det snakkes nå om Fredrikstad som Norges «hovedstad» for gjenvinning. Gjenvinning Østfold og Borg Plast-Net med 45 bedrifter bak seg vil gi dette begrepet innhold, og har nå tatt dette et stort skritt videre. De vil etablere et nasjonalt senter for sirkulær økonomi i Fredrikstad.

Det vises til at det etablerte miljøet vil kunne være et svært godt utgangspunkt for å sette sterkt fokus på den sirkulære økonomien med forskningsinnsats, innovative miljøer, produktutvikling, design, aktuell tjenesteyting og produksjon. Dette kan forsterkes gjennom å bli tatt opp i Arena-programmet (nasjonalt klyngeprogram) og Norsk Katapult (nytt virkemiddel fra SIVA) innen sirkulær økonomi. Svært spennende vyer for Øra industriområde i et grønt hamskifte!

Påtar seg større roller

Uten forkleinelse for andre, må det være riktig å fremheve den drahjelp som Frevar, Fredrikstad Innovasjonspark og Borg Havn gir transformasjonsarbeidet. Utover det å drive egne virksomheter, har de har tatt på seg en rolle som nettverksbyggere og næringsutviklere. Transformasjonen på Øra skal skje gjennom samarbeid!

Et ganske ferskt eksempel på dette i praksis er den nye Norlines-terminalen. Titans gamle (og ærverdige) administrasjonsbygg fra 1950-tallet ved kaifronten mot Glomma, hadde «gjort sitt». Kloke hoder satte seg ned og klarte å forene ønsker og behov. Bygget ble revet og det strategisk viktige arealet ble til kaitomt for nevnte terminal. Borg Havn bygget så nytt adminbygg og lager for Titan på et mindre strategisk areal mot Øraveien. Resultat: Tre fornøyde bedrifter og et nytt landemerke; et signalbygg i massivtre!

 

Øra fremstår altså nok en gang som et viktig område for videreutvikling av arbeidsplasser i Fredrikstad. Da Øra naturreservat ble opprettet i 1979 var det etter mange år hvor nærings- og miljøinteresser sto mot hverandre. I dag, snart 40 år senere, er utviklingen basert på nettopp innovative bånd mellom næring og miljø, Øras største fortrinn. Hvorfor ikke like godt la naturområdet sør for kanalen være en naturlig del i omtalen av Fredrikstads mest spennende utviklingsområde?

Da Øra naturreservat ble opprettet i 1979 sto nærings- og miljøinteresser mot hverandre. I dag er utviklingen basert på nettopp innovative bånd mellom næring og miljø, Øras største fortrinn.

 

Les også

Terje Søviknes lar seg imponere av smart bedrift på Øra

 

Kommentarer til denne saken