Legg til rette for besøk og gjør Øra-reservatet til et trekkplaster for naturinteresserte

Sigurd Alnær ønsker seg en hyggeligere adkomst til et naturreservat enn det som er tilfelle på Øra der veien går gjennom Frevars område.

Sigurd Alnær ønsker seg en hyggeligere adkomst til et naturreservat enn det som er tilfelle på Øra der veien går gjennom Frevars område. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Sigurd Alnæs har vært i England og hentet inspirasjon til hvordan Øra naturreservat kan bli attraktivt og tilgjengelig både for entusiastiske fulgetittere og det brede lag av naturinteresserte.

DEL

Kronikk 

Bildet viser innkjøringen til et av Norges viktigste våtmarksområder og fugletårnet som er plassert ytterst på søppelfyllinga på Øra i Fredrikstad.

Adkomst går gjennom bommen inn på og forbi avfallsdeponiet til Fredrikstad kommune, Frevar. Ikke akkurat noen hyggelig velkomst til Øra naturreservat. Et reservat som forøvrig publikum ikke kan besøke, men kun betrakte på lang avstand fra et «tårn» som står plassert ytterst på et avfallsdeponi.

De som skal kjøre ut til tårnet, må også forholde seg til åpningstidene på fyllinga, ellers blir det vanskelig å kjøre inn og ut. Men man kan jo spasere, hvis man ikke mister lysten når man møter søppelstanken og søppelet som flyter rundt.

Dette er ikke noe vi kan være stolte av i Norge. Men i England derimot…

Norfolk i England

Gode fasiliteter: Cley Marshes besøkssenter i Norfolk, England finner besøkende blant annet informasjon, kafeteria, suvenirer. Bildet viser den fine utsikten.

Gode fasiliteter: Cley Marshes besøkssenter i Norfolk, England finner besøkende blant annet informasjon, kafeteria, suvenirer. Bildet viser den fine utsikten. Foto:

På Cley og Tichwell Marshes i Norfolk i England kan besøkende ferdes på tilrettelagte gangsystemer midt inne blant hekkende og næringssøkende fugler. Disse gangsystemene er omfattende og tar deg frem til flere «skjul» (eng. «hides»)  inne i reservatene. Her kan publikum gå inn og studere fuglene i ro og mak på nært hold gjennom luker i veggene. Du kommer tett på fuglelivet på denne måten.

Men du trenger ikke være i skjul for å oppleve det rike fuglelivet her. Du kan stå helt åpent ute på gangveiene og likevel se mange fugler ganske nært. Disse naturreservatene besøkes av et stort antall mennesker som vandrer på gangveiene i våtmarkene og opplever det rike fuglelivet.

Øra i Fredrikstad

Der Glomma renner ut i havet har elva lagt igjen slam og dannet en ør. Området har naturlig nok fått navnet Øra og ligger i Fredrikstad. Mesteparten av slammet Glomma har lagt igjen er nå fast land bebygget med hovedsakelig industri og avfallsdeponi. Heldigvis ble den ytre delen av Øra fredet som naturreservat i 1979, da denne grunne våtmarken var på god vei til å bli helt ødelagt av store utbyggingsplaner.

Sigurd Alnæs.

Sigurd Alnæs.

Brakkvannet ble saltere fordi tilførselen av ferskvann fra Glomma ble stengt med en 1500 meter lang molo og dumping av muddermasser på innsiden. Heldigvis ble området reddet takket være Miljøverndepartementet og Ørautvalgets utredninger og anbefalinger midt på 70-tallet. Resultatet ble en kanal som sikrer ferskvann fra Glomma inn i våtmarksområdet.

Denne kanalen deler fastlandet og reservatet fra hverandre og hindrer publikum i å ta seg ut i våtmarkene. Den beste muligheten publikum har, er å stå med kikkert i «fugletårnet» som står ytterst på søppelfyllinga. For å kunne oppleve fugler fra tårnet bør man ha et teleskop med kraftig forstørrelse.

Øra naturreservat ble på grunn av sitt rike fugleliv utpekt som et såkalt Ramsar-område i 1985. Øra er dermed vurdert som internasjonalt viktig for trekkfugl, men også for hekkende fugl.

Øra naturreservat skal også være viktig for naturopplevelser. Men er det det?

Interessen for Øra naturreservat

I England er «birding» stort. Kanskje fordi det er mange godt tilrettelagte lokaliteter. I Tichwell kommer publikum tett på fuglene. Det er helt avgjørende for naturopplevelsene. Hvis du ikke kan komme tett på fuglelivet, blir opplevelsene svært begrenset.

Utrivelige omgivelser: Sigurd Alnæs vil ha beplantning som skjermer naturreservatet for de skjemmende inntrykkene fra Frevars virksomhet.

Utrivelige omgivelser: Sigurd Alnæs vil ha beplantning som skjermer naturreservatet for de skjemmende inntrykkene fra Frevars virksomhet. Foto:

På Øra kan du ikke komme deg ut i reservatet. I tillegg er omgivelsene på Øra så utrivelige at mange vil kvie seg for å være der hvis de ikke må.

Du står på lang avstand og kan skue ut over et enormt område med takrør og våtmark, men du kan aldri gå ut i dette området og komme tett på fuglelivet der ute.

På Øra må du stå i et tårn som er plassert på kanten av søppelfyllinga. Tårnet er adskilt fra reservatet med en kanal og med søppelplass som nabo mot nord. For å komme til fugletårnet må man passere søppel, vond lukt og støy. Området er alt annet enn innbydende. Det frister rett og slett ikke å dra hit.

Kan det bli naturinteresse av slikt?

For spesielt interesserte

I blant treffes noen spesielt interesserte fuglefolk i tårnet. De står med teleskoper med kraftig forstørrelse og registrerer arter. Deres observasjoner er sikkert viktig for statistikk og miljørelatert forskning, og sikkert også for dem selv. Dette er fuglefolk som har holdt på med sin interesse årevis, ornitologer.

Men hvor er den vanlige turgåer, skoleklassene, barnehagene, familiene, pensjonistene, ungdommene, turistene, ja, alle de som ikke er ornitologer? De uteblir nok, slik Øra fremstår i dag.

Trenger et løft

Øra naturreservat trenger et løft. Reservatet må rustes opp og gjøres tilgjengelig for publikum.  Det trengs et bemannet besøkssenter og gangveier ut i våtmarksområdet. Trær må danne en skjerm/skog mot industri/avfallsplass.  Adkomstveien kan ikke se ut som dagens svinesti. Dessuten må det være mulig å kjøre ut der også utenom avfallsplassens åpningstider. Hva med en ny og hyggelig vei uten søppel, kanskje en allé?

Stikkord:

■ Døgnåpen adkomstvei helt fram til ny parkeringsplass ved nytt besøkssenter ytterst ved kanalen.

■ Besøkssenter ytterst mot kanalen med kafeteria/toaletter/fuglebutikk/informasjon/undervisningsrom.     

■ Gangvei ut i reservatet med for eksempel en kabelferge eller bru over kanalen.

■ Regulerte gangsystemer i reservatet.

■ Gjemmesteder/skjul i reservatet.

■ God parkering for personbiler/busser/ bobiler. Tilgang til fasiliteter som strøm, vann, toalett/dusj etc.

■ Beplantning som skjerm mot visuelt utrivelige anlegg.

Man bør ikke finne opp hjulet på nytt. Det går helt fint å se hvordan andre har løst det i for eksempel Tichwell i Norfolk – England.

En stengt attraksjon

Fredrikstad har en dårlig utnyttet perle i Øra naturreservat. Det er et stort potensial både for opplevelser og utvikling av gode holdninger til naturvern. Det er på tide at reservatet blir rustet opp til å bli en attraksjon som folk gjerne reiser langt for å oppleve.

Myndighetene har et ansvar for å verne naturen, men et like stort ansvar for å skape interesse for den naturen som vernes. Den beste måten å skape naturinteresse og dermed interesse for vern, er å gi folk muligheten til å oppleve det som vernes, slik at man vil oppleve det igjen og igjen.

 Gjennom opplevelsene i naturen vil interessen komme og dermed også et ønske om å ta vare på naturen og verne om den. Hvordan skal man få støtte for naturvern når folket stenges ute fra det som er vernet?

Myndighetene stenger allmennheten ute fra områder som har stor verneverdi og dermed stor verdi for å skape naturopplevelser. Tanken er at slik utestengelse vil hindre «forstyrrelse» og «trykk» mot fuglelivet. Da skulle vi tro at det de har gjort i England og Sverige skulle skade.

Det kan ikke være tilfelle.  I så fall ville tilrettelagte områder i disse landene blitt stengt ganske fort. Det motsatte skjer. Publikum får bevege seg tett på fuglelivet. På tilrettelagte gangveier og i ulike skjul. Er det ikke på tide å tenke slik her også?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags