Gå til sidens hovedinnhold

Håper Øra naturreservat kan få informasjonssenter

Artikkelen er over 4 år gammel

Et informasjonssenter hadde vært en suveren gave til Øra naturreservat som blir 40 år i 2019, skriver David Tehrani, og håper private og kommunen sammen kan få til dette.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I forrige uke var jeg sammen med fylkestingsgruppa til Arbeiderpartiet på strandrydding på Gansrød strand og områdene mot Øra naturreservat. Reservatet ligger i Fredrikstad og er et viktig sted for trekkfugler. Øra-området er interessant også fordi Norges største elv, Glomma, har sitt utløp i havet her. Reservatet ble opprettet i 1979 for å verne store grunne områder som ved lavvann får preg av mudderområder, og som i fugletrekkperiodene vår og høst brukes som rasteplass. Til sammen er over 250 fuglearter registrert her.

Siden 1985 har naturreservatet status som Ramsar-område. Ramsarkonvensjonen er en internasjonal avtale hvor formålet er å beskytte verdens våtmarksområder generelt og særlig som leveområder for vannfugl. Øra naturreservat er dermed blant de 2000 viktigste våtmarksområdene i verden, og i Norge har vi totalt 68 slike områder. Ramsar ligger for øvrig ved Det kaspiske hav i Iran hvor jeg som barn tilbrakte mye tid med bading, og hvor jeg så masse trekkfugler.

I 1960- og 70-årene var Glomma svært forurenset med blant annet syrer, metaller, næringssalter og fettstoffer. I tillegg utgjorde søppelfyllinga i området antagelig en betydelig forurensningskilde. Senere ble både industriavløp og kloakkutslipp renset, og vannkvaliteten i området er blitt mye bedre. I dag består Øra industriområde av bedrifter som driver miljøvennlig produksjon, som for eksempel Frevar.

I reservatet finner vi ulike typer aks og siv som er viktig føde for blant annet svaner og ender. I tillegg finner vi den eneste faste hekkeplassen for skjeggmeis i Norge. Under fugletrekket vår og høst kan man observere spesielt mange arter, som tundragås og hvitkinngås, og reservatet ligger strategisk plassert med tanke på trekkrutene. Blandingen av saltvann og ferskvann gir en unik forekomst av fisk, ved at brakkvannet gjør det mulig for både saltvanns- og ferskvannsarter samtidig. Området er preget av stor variasjon i både flora og fauna, og det er dertil innfallsport for nye fuglearter som kommer sørfra.

Ulikt de fleste reservater, lever Øra i sameksistens med industriområder, havner og store befolkningskonsentrasjoner. Det er vårt ansvar å øke bevisstheten om fuglelivet og våtmarksområdene. Jeg håper vi kan samle private aktører på Øra og representanter for kommunen for å etablere et informasjonssenter og å gjøre reservatet lettere tilgjengelig. Dét hadde vært en suveren 40-årsgave til Øra naturreservat i 2019!

Les også

Måker i byen – plage eller glede?

Kommentarer til denne saken