MDG vil gjenskape tapt våtmark på Øra

Dammene MDG vil få gjenopprettet lå i området mellom kanalen og industrien, og ligger således utenfor naturreservatet. Det er i dette området det også jobbes for å få til et besøkssenter.  Bilde fra 2008.

Dammene MDG vil få gjenopprettet lå i området mellom kanalen og industrien, og ligger således utenfor naturreservatet. Det er i dette området det også jobbes for å få til et besøkssenter. Bilde fra 2008. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– Dammer har blir fylt igjen i naturreservatet på Øra. De var attraktive for mange fuglearter, og må gjenopprettes, skriver Ida Julsen. Miljøpartiet De Grønne tar saken opp som interpellasjon i bystyret torsdag.

DEL

Leserbrev 

Rett på utsiden av byens avfallsanlegg ligger en naturperle. Det er Øra naturreservat. NRK-serien Magiske Glomma filmet herfra, i seriens første episode. Mange av fuglene vi så, er våtmarksfugler som er direkte truet av utryddelse.

Verdens dyreliv er mer enn halvert på litt over 40 år, og utviklingen betegnes som den sjette store utryddelsen. Dette må bekjempes alle steder, av kommuner, bedrifter og innbyggere.

Ved opprettelsen av naturreservatet var det flere dammer på Øraspissen, noe som gjorde området attraktivt for mange fuglearter. Dammene har etter hvert blitt gjenfylt og utradert. Området nord for kanalen ved Øraspissen frem til dagens deponier bør derfor restaureres med dammer slik at flere av Øras opprinnelige naturtyper blir tilbakestilt etter flere tiår med ødeleggelse.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener at naturmangfold må sees i sammenheng med næringsutvikling og omdømmebygging. Ved at vi ivaretar og gjenetablerer våtmarksområder og fremmer bedre miljø for naturmangfold, legger vi også til rette for fremtidsrettede næringer innen økoturisme og styrker omdømmeprosjektet for Fredrikstad.

Vi skal fortsatt ha avfallstømming på Frevar og containere på havna. Samtidig kan Øra bli kroneksemplet på at bærekraftige bedrifter kan leve side om side med verdifulle naturperler.

MDG fremmer forslag i bystyret om at Fredrikstad kommune, i samarbeid med faginstanser og bedrifter, søker å reetablere flere våtmarksområder og dammer, med fokus på Øraspissen nå i første omgang. Vi håper at utbedringen av Øraspissen vil være første skritt mot en mer omfattende bevaringsplan på Østsiden og videre opp langs Glomma, for at vi best mulig ivaretar naturmangfoldet og truede fuglearter.

Fugleeldorado: Tårnet på Øra gir oversikt over store våtmarksområder. Nå mener MDG det er på tide å grave frem igjen dammer som har blitt gjenfylt og utradert.

Fugleeldorado: Tårnet på Øra gir oversikt over store våtmarksområder. Nå mener MDG det er på tide å grave frem igjen dammer som har blitt gjenfylt og utradert. Foto:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags