Gå til sidens hovedinnhold

Fremtidens Fredrikstad-skole

Artikkelen er over 2 år gammel

Siri Martinsen, leder av oppvekstutvalget, gir status for Fredrikstad-skolen basert på årsrapporten for 2017.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Fredrikstad-skolen jobber godt med barna våre. Oppvekstutvalget behandlet for en drøy uke siden årsrapporten for 2017 som viser gode resultater.

Mange barn, unge og familier har fått gode tjenester på de ulike områdene som ligger under oppvekstseksjonen i Fredrikstad kommune. Det har over tid vært et stort fokus på seksjonens prioriterte områder som tidlig innsats, lederskap, foreldresamarbeid og språk.

Vi skal likevel aldri si oss fornøyd, vi skal alltid jobbe med å bli bedre. Men, det er gledelig å se at pilene peker i riktig retning, og det gir oss et godt utgangspunkt.

Mange
dyktige medarbeidere og ledere skal ha en stor takk for innsatsen; takk til alle ansatte som hver dag ivaretar kontakt med barn, ungdom, foresatte og øvrige samarbeidspartnere. Takk til alle dere som gir barn, unge og familier i Fredrikstad muligheter i form av en hjelpende hånd og som ser den enkelte, og som derav skaper vinnere i eget liv.

Årsrapporten for 2017 viser også at seksjonen har høy medarbeidertilfredshet, og det synes å være et godt utgangspunkt for veien videre. Sykefraværet for seksjonen var 7,7 prosent, som er noe lavere enn året før. Det fremkommer også at 1.726 årsverk har ytt tjenester til kommunens barn og unge i 2017.

Det vises
videre til at det fokuseres på dem som trenger det mest, og at de som har behov for ekstra ressurser skal få dette. Noe av det aller viktigste vi kan gjøre er å gi mennesker mulighet til å leve selvstendige liv og kunne bidra til samfunnet.

Tverrfaglig arbeid og tidlig innsats er også viktig, spesielt for barn som trenger ekstra ressurser. Det jobbes derfor godt og systematisk i våre virksomheter for at barn skal få gode oppvekstmiljøer og derav settes i stand til å mestre livet som voksen.

Fredrikstad-skolen kan vise til gode resultater på eksamen, og i elevundersøkelsen. Skolene arbeider systematisk for å følge opp vedtatt strategiplan for utvikling av grunnleggende elevferdigheter. I Fredrikstad har skolene arbeidet med prioriterte kommunale satsingsområder over flere år. Det virker.

For Fredrikstad
Arbeiderparti har det vært viktig å opprettholde antall lærere i Fredrikstad-skolen, det viser vi i våre budsjetter i bystyret. Det har også vært viktig å heve både innhold og antall voksne i barnehagene. Vi vet at det første møtet mellom familie og helsestasjon er avgjørende for veien videre. Barnevernet i Fredrikstad viser også gledelig utvikling med flere tiltak i hjemmet og færre utenfor. 

Hvordan kan vi jobbe enda bedre sammen for å høste de beste erfaringene fra hverandre, samtidig som vi ivaretar særegenheten til hver virksomhet? Hvordan kan vi nå målet om en mobbefri Fredrikstad-skole? Hva er det viktigste vi kan prioritere i fremtiden for at alle barn i vår kommune får en trygg og utviklende oppvekst for å kunne leve selvstendig, og bidra til samfunnet?

Dette er noe av det ønsker innspill på når vi våren 2019 skal rullere kommunedelplan for oppvekst. Prosessen er allerede i gang og skal gjennomføres i tett dialog med alle virksomheter, elevorganisasjoner, FAU, samarbeidsutvalg, tillitsvalgte, innbyggere og interesseorganisasjoner.

Oppvekstutvalget skal igjennom denne prosessen være sterkt delaktig ved å være referansegruppe, sammen skal vi jobbe for fremtidens Fredrikstadskole.

Barn og unge er fremtiden – og fremtiden starter nå! En vel fortjent sommer ønskes dere alle, i herlige Fredrikstad. 

Les også

Lekser har liten eller ingen effekt på læring

 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.